Thứ năm, 25/04/2024
- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”! - Nhiệt liệt chào mừng 20 năm ngày tái lập tỉnh Đắk Nông (01/01/2004 – 01/01/2024)!

Các chi bộ trực thuộc Đảng ủy Trường Chính trị tỉnh Đắk Nông tổ chức thành công Đại hội

Thực hiện Kế hoạch số 21- KH/ĐUK, ngày 02/10/2019 của Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh về việc tổ chức Đại hội các tổ chức cơ sở Đảng, tiến tới Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Kế hoạch số 50-KH/ĐU, ngày 22/11/2019 của Đảng ủy Trường Chính trị tỉnh Đắk Nông về Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy, nhiệm kỳ 2020 - 2022 và Đại hội cơ sở Trường Chính trị tỉnh Đắk Nông lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trong thời gian từ ngày 28/2 - 12/03/2020, 05 chi bộ trực thuộc Đảng ủy Trường Chính trị tỉnh Đắk Nông đã tổ chức thành công Đại hội chi bộ, nhiệm kỳ 2020 – 2022, gồm: Chi bộ khoa Lý luận cơ sở, Chi bộ khoa Nhà nước và pháp luật, Chi bộ khoa Xây dựng Đảng, Chi bộ phòng Quản lý đào tạo và Nghiên cứu khoa học, Chi bộ phòng Tổ chức, hành chính, thông tin, tư liệu.

Đại hội chi bộ phòng Quản lý đào tạo và Nghiên cứu khoa học

 

 

          Tại Đại hội, đại biểu đã nghe các báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2017 - 2020, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2022; báo cáo kiểm điểm cấp ủy; quy chế bầu cử và đề án nhân sự bầu cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2022. Cũng tại Đại hội, các đảng viên đã phát biểu nhiều ý kiến, thảo luận, thể hiện sâu sắc tính Đảng và sức chiến đấu mạnh mẽ của các đảng viên, được đại diện Đảng ủy cấp trên đánh giá cao. Các đại hội đã tiến hành bầu cấp ủy mới, Bí thư và Phó Bí thư các chi bộ.

Kết thúc Đại hội, toàn thể đảng viên của các chi bộ nhất trí thông qua Nghị quyết và quyết tâm hoàn thành, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị mà Nghị quyết Đại hội chi bộ, nhiệm kỳ 2020 - 2022 đã đề ra.

Cẩm Trang