Thứ năm, 25/04/2024
- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”! - Nhiệt liệt chào mừng 20 năm ngày tái lập tỉnh Đắk Nông (01/01/2004 – 01/01/2024)!

Chi bộ 1 thuộc Đảng bộ Sở Tài chính tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2025

Chiều 20/9/2022, Chi bộ 1 thuộc Đảng bộ Sở Tài chính tỉnh Đắk Nông đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2025. Đồng chí Nghiêm Hồng Quang - Bí thư Đảng ủy dự, chỉ đạo Đại hội.

Chi bộ 1 hiện có 10 đảng viên, trong đó 01 đảng viên dự bị, Chi ủy gồm 03 đồng chí. Nhiệm kỳ vừa qua, Chi bộ 1 đã lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, đảm bảo an ninh quốc phòng, hoàn thành 100% chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Về nhiệm vụ chuyên môn, thu ngân sách nhà nước: năm 2020 thu đạt 94%, năm 2021 đạt 150% dự toán Trung ương và đạt 128% dự toán địa phương, tăng 38% so với năm 2020; 6 tháng đầu năm 2022 đạt 75% dự toán Trung ương giao, đạt 65% dự toán địa phương và tăng 8% so với cùng kỳ năm trước. Về chi ngân sách địa phương năm 2020 đạt 134% dự toán, năm 2021 đạt 140% dự toán giao. Kịp thời tham mưu ban hành 15 đề án về các cơ chế, chính sách và chế độ quản lý, điều hành tài chính, ngân sách, phí, lệ phí, chi tiêu hành chính áp dụng trên địa bàn tỉnh.

Chi bộ 1 luôn quan tâm lãnh đạo công tác chính trị tư tưởng; 100% đảng viên và quần chúng được phổ biến, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; cử 01 đồng chí tham gia bồi dưỡng trung cấp lý luận chính trị, cử 01 đồng chí tham gia đào tạo trình độ thạc sĩ, bổ nhiệm 02 vị trí. Hàng năm, chi bộ đều được xếp loại tổ chức đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tinh thần tự phê bình và phê bình; xây dựng đoàn kết nội bộ trong đảng. Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo quy định.

Đại hội cũng đã đề ra 06 chỉ tiêu chủ yếu và 06 nhóm nhiệm vụ, giải pháp nhằm triển khai thực hiện tốt các chỉ tiêu Nghị quyết, nhiệm kỳ 2022 - 2025 trên các lĩnh vực. Đại hội đã bầu Cấp ủy nhiệm kỳ 2022 - 2025 gồm 03 đồng chí.

 

Đồng chí Nghiêm Hồng Quang - Bí thư Đảng ủy,

tặng hoa chúc mừng nhiệm kỳ mới

 Quang Đại - Sở Tài chính