Thứ sáu, 24/05/2024
- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”! - Nhiệt liệt chào mừng 20 năm ngày tái lập tỉnh Đắk Nông (01/01/2004 – 01/01/2024)!

Chi bộ Ban Dân tộc tỉnh Đắk Nông tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị “về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”; Kế hoạch số 21-KH/ĐUK, ngày 02/10/2019 của Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnhvề tổ chức đại hội các TCCS đảng trực thuộc, tiến tới Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025”; ngày 15/5/2020 Chi bộ Ban dân tộc tỉnh Đắk Nông tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025, đây là đợt chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động của Ban Dân tộc tỉnh.

Đồng chí Phan Đình Hiến, Bí thư Chi bộ khai mạc Đại hội

Về dự Đại hội có 19/19 đảng viên đang sinh hoạt trong Chi bộ; đại diện lãnh đạo các đoàn thể Ban Dân tộc tỉnh; các đồng chí lãnh đạo các ban tham mưu của Đảng ủy Khối. Đồng chí Bùi Hồng Mến - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh về dự và chỉ đạo Đại hội.

Với chức năng, nhim vlà cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc và thực hiện các chính sách dân tộc của tỉnh; trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ đã lãnh đạo cơ quan phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố tổ chức và triển khai thực hiện tốt các dự án, đề án, các chương trình, chính sách dân tộc trên địa bàn toàn tỉnh; đã lãnh đạo thực hiện tốt công tác vận động, kiêu gọi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm hỗ trợ cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo với tổng kinh phí 4,547 tỉ đồng, tổ chức tặng hơn 2.000 suất quà với trị giá hơn 800 triệu đồng, huy động xây tặng 04 nhà đại đoàn kết với tổng kinh phí 240 triệu đồng, tặng 80 chiếc xe đạp cho học sinh nghèo trên địa bàn tỉnh; vận động triển khai xây dựng 01 dãy nhà và 08 phòng học tại Trường Tiểu học Lê Lợi, xã Nam Xuân, huyện Krông Nô với tổng kinh phí là 05 tỉ đồng; đang triển khai hỗ trợ xây dựng 05 căn nhà đại đoàn kết, tặng 10 con bò cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số có đời sống khó khăn…

Công tác xây dựng Đảng được quan tâm lãnh đạo thực hiện tốt; Chi bộ đã tổ chức tốt nhiệm vụ giáo dục chính trị tư tưởng và triển khai quán triệt, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho 100% các bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong Cơ quan; thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ, lãnh đạo Cơ quan và quy hoạch Cấp ủy, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Kết quả đánh giá, phân loại hàng năm, có hơn 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, 15% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Chi bộ luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm, Cơ quan và các đoàn thể được cấp trên công nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Tuy nhiên, trong quá trình lãnh đạo thực hiện, Chi bộ còn có những tồn tại, hạn chế, đó là: Công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn có mặt còn chậm, một số nhiệm vụ đạt kết quả chưa cao theo chương trình, kế hoạch đề ra. Công tác theo dõi, nắm tình hình, diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên, công chức chưa được thường xuyên, sâu sát; vẫn còn trường hợp công chức vi phạm kỷ luật, không hoàn thành nhiệm vụ. Nội dung sinh hoạt Chi bộ chậm được đổi mới, chưa tổ chức được nhiều buổi sinh hoạt chuyên đề. Kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của tập thể và cá nhân chưa thực sự rõ nét, chưa thật sự chú trọng xây dựng mô hình tập thể và gương cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác.

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên và tiếp tục phát huy những kết quả đạt được cho nhiệm tới; toàn thể cán bộ, đảng viên trong chi bộ về dự Đại hội tập trung nghiên cứu, dân chủ thảo luận, đóng góp ý kiến, bổ sung hoàn chỉnh báo cáo, đưa vào Nghị quyết để lãnh đạo, triển khai thực hiện trong thời nhiệm kỳ tới.

Đại hội đã thống nhất lựa chọn, bầu 03 đồng chí vào cấp ủy khóa IV, đồng chí Phan Đình Hiến - Trưởng Ban Dân tộc tỉnh được bầu làm Bí thư Chi bộ khóa IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025; bầu 02 đồng chí vào Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đồng chí Bùi Hồng Mến - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh

tặng hoa chúc mừng Cấp ủy khóa mới và Đoàn Đại biểu đi dự đại hội cấp trên

                                                                      Bùi Hồng Mến