Thứ năm, 25/04/2024
- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”! - Nhiệt liệt chào mừng 20 năm ngày tái lập tỉnh Đắk Nông (01/01/2004 – 01/01/2024)!

Chi bộ Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức sinh hoạt chuyên đề năm 2023

Chiều ngày 09/3/2023, Chi bộ Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị sinh hoạt chuyên đề năm 2023. Hội nghị đã quán triệt, triển khai nội dung chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Đắk Nông trong xây dựng quê hương, đất nước” đến cán bộ, đảng viên Cơ quan.

Đ/c Nguyễn Văn Thanh, Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Phó Bí thư Chi bộ Cơ quan

truyền đạt tại Hội nghị

 

Tại Hội nghị, các đồng chí đảng viên được nghiên cứu, tìm hiểu, học tập về quan điểm Chủ tịch Hồ Chí Minh về văn hóa, con người; vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong việc xây dựng văn hóa, con người Đắk Nông; một số bài viết, nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh về văn hóa.

Việc học tập, quán triệt chuyên đề năm 2023 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm góp phần bồi đắp, khơi dậy tinh thần yêu nước và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh mỗi cán bộ, đảng viên trong xây dựng quê hương, đất nước. Qua đó, Cấp ủy Chi bộ cụ thể hóa các nội dung học tập, làm theo phù hợp với tình hình, nhiệm vụ chính trị của Chi bộ, Cơ quan và chức trách, nhiệm vụ của từng cá nhân; đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành công việc thường xuyên, tự giác, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong Cấp ủy, Chi bộ, Cơ quan và từng cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động Ban Dân vận Tỉnh ủy.

Tại Hội nghị, Cấp ủy Chi bộ cũng đã triển khai nội dung cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 đến 100% cán bộ, công chức, đảng viên Ban Dân vận Tỉnh ủy.

 Văn Hùng - Chi bộ Ban Dân vận Tỉnh ủy