Thứ năm, 25/04/2024
- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”! - Nhiệt liệt chào mừng 20 năm ngày tái lập tỉnh Đắk Nông (01/01/2004 – 01/01/2024)!

Chi bộ Chi cục Thuế khu vực Gia Nghĩa - ĐăkGLong thuộc Đảng bộ Cục Thuế tỉnh Đăk Nông tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2022

Thực hiện kế hoạch số 130-KH/ĐU, ngày 25/10/2019 của Đảng ủy Cục Thuế  về việc tổ chức đại hội các chi bộ trực thuộc tiến tới Đại hội Đảng bộ cơ sở Cục Thuế tỉnh Đăk Nông lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Trần Văn Long - Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Để rút kinh nghiệm cho việc tổ chức Đại hội các chi bộ trực thuộc, Đảng ủy Cục Thuế chỉ đạo tổ chức đại hội điểm đối với Chi bộ Chi cục Thuế khu vực Gia Nghĩa - ĐăkGLong. Theo đó, ngày 14/02/2020, Chi bộ Chi cục Thuế khu vực Gia Nghĩa - ĐăkGLong đã tiến hành tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022.

Tại Đại hội, Chi bộ đã thông qua dự thảo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị nhiệm kỳ 2015 - 2020 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp công tác lãnh đạo của Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022. Báo cáo đã đánh giá toàn diện những thành quả, điểm mạnh, điểm yếu và rút ra những bài học kinh nghiệm qua thực hiện Nghị quyết của nhiệm kỳ qua. Đặc biệt là việc phân tích, đánh giá kết quả đã đạt được trên tất cả các mặt công tác; kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Tại Đại hội Chi bộ Chi cục Thuế khu vực Gia Nghĩa - ĐăkGLong đã khẳng định: việc sáp nhập các Chi cục Thuế thành Chi cục Thuế khu vực và sắp xếp lại tổ chức Đảng không làm ảnh hưởng tới việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và triển khai thực hiện các Chỉ thị Nghị quyết của Chi bộ.

Đại hội cũng nghiêm túc nhìn nhận và chỉ ra những mặt còn tồn tại, hạn chế, qua đó rút ra những bài học kinh nghiệm làm tiền đề cho việc triển khai thực hiện trong nhiệm kỳ tới. Để góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả trong thực hiện Nghị quyết của Đại hội, các ý kiến tham luận tại Đại hội tập trung về thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và công tác phát triển Đảng; việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh... Chi bộ cũng đã đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp cụ thể trong thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2020 - 2022 và đã được các đảng viên trong Chi bộ nhất trí và quyết tâm hoàn thành các nhiệm vụ chính trị mà Nghị quyết Đại hội đã đề ra trong nhiệm kỳ 2020 - 2022.

Với tinh thần dân chủ, nghiêm túc và công tâm, đảng viên trong Chi bộ đã bầu cấp ủy Chi bộ gồm 05 đồng chí; đồng chí Lê Thị Thủy - Chi cục trưởng được bầu giữ chức danh Bí thư. Đại hội cũng tiến hành bầu đoàn Đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Cục Thuế lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 - 2025, gồm 5 đồng chí.

Cấp ủy Chi bộ Chi cục Thuế khu vực Gia Nghĩa - ĐăkGLong, nhiệm kỳ 2020 - 2022

ra mắt tại Đại hội

Sau 01 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Đại hội Chi bộ Chi cục Thuế khu vực Gia Nghĩa - ĐăkGLong, nhiệm kỳ 2020 - 2022 thuộc Đảng bộ cơ sở Cục Thuế tỉnh Đăk Nông đã thành công tốt đẹp. Đây cũng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng; là dịp tuyên truyền cho các đảng viên nâng cao nhận thức về vai trò của Đảng; đồng thời góp phần đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022. Tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ Cục Thuế cùng với sự năng động, sáng tạo và đầy nhiệt huyết của Cấp ủy Chi bộ mới; sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể đảng viên trong toàn Đảng bộ Cục Thuế sẽ tạo thành sức mạnh tổng hợp để Cục Thuế tỉnh Đăk Nông hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị trong năm 2020 và các năm tiếp sau, góp phần xây dựng Đảng bộ Cục Thuế trong sạch vững mạnh./.

Đức Đản - Cục Thuế tỉnh