Chủ nhật, 14/07/2024
- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”! - Nhiệt liệt chào mừng 20 năm ngày tái lập tỉnh Đắk Nông (01/01/2004 – 01/01/2024)!

Chi bộ Cơ quan Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết nhiệm vụ năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024

Sáng ngày 11/01/2024, tại Hội trường Đảng ủy Khối, Chi bộ Cơ quan Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Đắk Nông tổ chức Hội nghị tổng kết nhiệm vụ năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Tham dự Hội nghị có toàn thể đảng viên Chi bộ Cơ quan Đảng ủy Khối; đồng chí Bùi Hồng Mến, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối, Bí thư Chi bộ chủ trì Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị

Theo Báo cáo đánh giá tại Hội nghị, năm 2023, Chi bộ lãnh đạo Cơ quan và cán bộ, đảng viên tham mưu thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị được giao. Lãnh đạo thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Chi bộ năm 2023; nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ đạt tốt. Lãnh đạo, phối hợp lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động Cơ quan thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn; năm 2023, Cơ quan Đảng ủy Khối được công nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ. Công tác xây dựng Chi bộ được chú trọng; công tác giáo dục chính trị được quan tâm; thường xuyên thông tin, tuyền truyền, phổ biến, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối và văn bản quy định, pháp luật của Nhà nước đến toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng. Tăng cường hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chi bộ đã cụ thể hóa chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy tinh thần tận tụy, hiểu biết, năng động và hiệu quả trong đội ngũ cán bộ, đảng viên Chi bộ Cơ quan Đảng ủy Khối”; tổ chức sinh hoạt chuyên đề năm 2023 với chủ đề “Tự soi, tự sửa, tự phê bình và phê bình” và “Nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành nội quy, quy chế cơ quan” gắn học tập và làm theo Bác. Hoàn thành các thủ tục nghiệp vụ công tác Đảng; kịp thời đề nghị xem xét, kết luận BVCTNB đúng quy định; năm 2023, Chi bộ được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ, Chi ủy hoàn thành tốt nhiệm vụ, 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 05 đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát đảng viên theo chương trình, kế hoạch đề ra; đã thực hiện kiểm tra, giám sát 6/6/7 đồng chí (01 đồng chí chuyển sinh hoạt tạm thời)... Công tác đoàn thể được chú trọng; Công đoàn, Chi đoàn, Hội Cựu chiến binh Cơ quan luôn thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo quy định, xung kích đi đầu trong thực hiện cải cách hành chính, tổ chức và vận động tham gia các phong trào thi đua do các cấp phát động, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; năm 2023, Công đoàn, Chi đoàn, Hội Cựu Chiến binh Cơ quan đều được xếp loại Hoàn thành xuất xắc nhiệm vụ.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Bùi Hồng Mến, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối, Bí thư Chi bộ tiếp thu các ý kiến góp ý của các đảng viên tham dự Hội nghị đồng thời giao cho các đồng chí cấp ủy hoàn thiện các văn bản trình Hội nghị để ban hành. Đồng chí cũng nhấn mạnh một số nhiệm vụ Chi bộ cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện trong năm 2024.

Tại Hội nghị, Chi bộ đã trao tặng Giấy khen cho 05 đồng chí đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023 và khen thưởng mô hình cho 01 tập thể và 02 cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023

Khen thưởng đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023

Khen thưởng 01 tập thể, 02 cá nhân trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh