Thứ sáu, 24/05/2024
- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”! - Nhiệt liệt chào mừng 20 năm ngày tái lập tỉnh Đắk Nông (01/01/2004 – 01/01/2024)!

Chi bộ Cơ quan Đảng ủy Khối tổ chức sinh hoạt chuyên đề lần thứ nhất năm 2022

Ngày 15/7/2022, Chi bộ Cơ quan Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Đắk Nông tổ chức sinh hoạt chuyên đề lần thứ nhất năm 2022 với chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ Cơ quan Đảng ủy Khối thực sự tiền phong, gương mẫu đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”. Tham gia buổi sinh hoạt chuyên đề có các đồng chí cấp ủy, lãnh đạo Cơ quan và toàn thể cán bộ, đảng viên trong Chi bộ Cơ quan Đảng ủy Khối.

Tại buổi sinh hoạt chuyên đề, các đảng viên là đoàn viên tham gia kể 02 mẩu chuyện về Chủ tịch Hồ Chí Minh, các tổ đảng thuộc Chi bộ Cơ quan Đảng ủy Khối tham gia 03 tham luận: (1) Những định hướng cơ bản của Đảng về chiến lược cán bộ trong thời kỳ mới và những điều cần quan tâm trong việc xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức trong Cơ quan Đảng ủy Khối; (2) Kết quả và ý nghĩa của việc thực hiện chính sách cán bộ tại Cơ quan Đảng ủy Khối trong thời gian qua; (3) Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, công chức về ý chí tự lực, khát vọng cống hiến xây dựng cơ quan và đoàn thể vững mạnh.

Các ý kiến tham gia thảo luận tại buổi sinh hoạt chuyên đề cho thấy đội ngũ cán bộ, đảng viên nhận thức rõ vị trí, vai trò, tầm quan trọng của tính tiền phong, gương mẫu trong công tác lãnh đạo của Đảng; từ đó, phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu trên mọi lĩnh vực, về chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, nêu cao trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được giao; nói đi đôi với làm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm... Bên cạnh đó, buổi sinh hoạt cũng có những ý kiến chỉ ra những hạn chế, tồn tại mà đảng viên cần cố gắng khắc phục, đó là vẫn còn một số ít cán bộ, đảng viên chưa phát huy được vai trò, ví trí của mình, còn thụ động, e dè… và đề ra các phương hướng, giải pháp thời gian tới.

Kết luận buổi sinh hoạt chuyên đề, đồng chí Bùi Hồng Mến - Bí thư Chi bộ Cơ quan Đảng ủy Khối, chủ trì buổi sinh hoạt, đã tiếp thu ý kiến phát biểu của đảng viên; đồng thời, nhấn mạnh: mỗi cán bộ, đảng viên phải nắm rõ, nắm vững và nói, viết theo chủ trương, đường lối, chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt nội quy, quy định của Cơ quan; thường xuyên rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực công tác và nhận thức chính trị; đạo đức, lối sống trong sáng, lành mạnh, nỗ lực góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Cơ quan.

 Nguyễn Thị Thu Hào - Chi bộ Cơ quan Đảng ủy Khối