Thứ ba, 28/05/2024
- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”! - Nhiệt liệt chào mừng 20 năm ngày tái lập tỉnh Đắk Nông (01/01/2004 – 01/01/2024)!

Chi bộ Cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XIII

Ngày 30/8/2022, Chi bộ Cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XIII cho toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức viên chức, người lao động của 04 cơ quan: Hội Người cao tuổi tỉnh, Hội Hữu nghị Việt Nam - Camphuchia tỉnh, Ủy ban Đoàn kết công giáo tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.

Hình ảnh tại Hội nghị

 

Đến dự Hội nghị có đồng chí Trần Minh Quân - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường trực, Cấp ủy Chi bộ, Công đoàn, Đoàn thanh niên và toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động đang công tác tại 4 cơ quan, đơn vị.

Tại Hội nghị, toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động đã nghe đồng chí Nguyễn Tấn Cung - Chi ủy viên Chi bộ Cơ quan phổ biến, quán triệt 4 nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng gồm: Nghị quyết số 18-NQ/TW về “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”; Nghị quyết số 19-NQ/TW về “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Nghị quyết số 20-NQ/TW về “Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới” và Nghị quyết số 21-NQ/TW về “Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”. Trên cơ sở đó, Cấp ủy Chi bộ chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết bảo đảm thiết thực, hiệu quả, góp phần sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Hồng Lĩnh MT