Thứ ba, 28/05/2024
- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”! - Nhiệt liệt chào mừng 20 năm ngày tái lập tỉnh Đắk Nông (01/01/2004 – 01/01/2024)!

Chi bộ Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Đắk Nông tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị “về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”; Kế hoạch số 21-KH/ĐUK, ngày 02/10/2019 của Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnhvề tổ chức Đại hội các TCCS đảng trực thuộc, tiến tới Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025”; Ngày 05/5/2020 Chi bộ Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Đắk Nông tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025, đây là đợt chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức của Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Đắk Nông.

Về dự đại hội có 10/10 đảng viên trong chi bộ; Đồng chí Bùi Hồng Mến - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh về dự và chỉ đạo Đại hội.

Các đại biểu về dự Đại hội

Qua đánh giá kết quả trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Chi bộ đã tích cực lãnh đạo toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, hội viên, văn - nghệ sỹ chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh các chủ trương, chính sách lớn trong hoạt động văn học nghệ thuật trên địa bàn tỉnh; đăng cai, tổ chức thành công nhiều chương trình văn hóa, văn học nghệ thuật trong khu vực và trên địa bàn tỉnh; thực hiện tốt công tác phát triển hội viên; đã tổ chức 05 lần xét, với 250 lượt tác giả, gần 1.250 tác phẩm tham gia, tổ chức 15 lớp tập huấn sáng tác cho hội viên… Công tác xây dựng đảng được Chi bộ quan tâm lãnh đạo thực hiện theo đúng chương trình, kế hoạch đề ra; đã thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý của Hội và quy hoạch Cấp ủy Chi bộ, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Kết quả đánh giá, phân lợi hàng năm: có hơn 83% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; chi bộ luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, cơ quan và các đoàn thể được cấp trên công nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Tuy nhiên, trong quá trình lãnh đạo thực hiện Chi bộ còn có những tồn tại, hạn chế, đó là: Công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn có mặt còn hạn chế, một số nhiệm vụ chưa đạt chỉ tiêu đề ra, nhiều tác phẩm chất lượng chưa cao; thiếu các tác phẩm chuyên sâu về lý luận, phê bình. Công tác theo dõi, nắm tình hình, diễn biến tư tưởng, tâm tư tình cảm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức chưa được thường xuyên, sâu sát. Nội dung sinh hoạt chậm được đổi mới, chưa tổ chức được nhiều buổi sinh hoạt chuyên đề.

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế trong nhiệm kỳ qua và tiếp tục phát huy những kết quả đạt được cho nhiệm tới; chi bộ nghiên cứu, dân chủ thảo luận và đóng góp ý kiếm bổ sung đầy đủ, đưa vào Nghị quyết để lãnh đạo, triển khai thực hiện trong thời nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại hội đã thống nhất lựa chọn, bầu 03 đồng chí vào cấp ủy khóa IV; đồng chí Nguyễn Cảnh Phương - Phó Chủ tịch Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Đắk Nông được bầu làm Bí thư Chi bộ, nhiệm kỳ 2020 - 2025; bầu 02 đồng chí vào đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Các đồng chí Cấp ủy khóa mới

và đại biểu đi dự đại hội cấp trên ra mắt đại hội

                                                                      Bùi Hồng Mến