Thứ bảy, 13/07/2024
- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”! - Nhiệt liệt chào mừng 20 năm ngày tái lập tỉnh Đắk Nông (01/01/2004 – 01/01/2024)!

Chi bộ Liên minh Hợp tác xã tổ chức sinh hoạt Chuyên đề: “Nâng cao hiệu quả công tác Tuyên truyền phát triển kinh tế tập thể”

Chiều ngày 29/3/2024, tại Hội trường Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Chi bộ Liên minh Hợp tác xã tỉnh tổ chức sinh hoạt chuyên đề, với chủ đề “Nâng cao hiệu quả công tác tuyền truyền kinh tế tập thể”.

Mục đích sinh hoạt chuyên đề nhằm cụ thể hoá công tác tuyên truyền phát triển kinh tế tập thể theo Kế hoạch số 127/KH-UBND ngày 07/3/2023 của UBND tỉnh Đắk Nông về thực hiện Nghị quyết số 09/NQ-CP ngày 02/02/2023 của Chính phủ, Chương trình hành động số 54-CTr/TU ngày 29/12/2022 của Tỉnh ủy Đắk Nông về thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Hội nghị lần thứ năm, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới.

Quang cảnh buổi sinh hoạt chuyên đề

Chi bộ giao tổ đảng Phòng Chính sách tuyên truyền phát triển Hợp tác xã chủ trì xây dựng Báo cáo đề dẫn, nội dung sinh hoạt chuyên đề: “Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền phát triển kinh tế tập thể”. Qua nghe Báo cáo, đảng viên trong Chi bộ đã tham gia thảo luận, góp ý thêm 1 số giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền phát triển kinh tế tập thể như: công tác tuyên truyền cần trực quan sinh động, thực hiện chuyển đổi số trong tuyên truyền (lập kênh youtobe, tiktok, fanpage…); tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác tuyên truyền…

Kết luận Hội nghị, Chi bộ thống nhất một số nhiệm vụ, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyền truyền phát triển kinh tế tập thể trong thời gian tới:

- Xây dựng kế hoạch thực hiện tuyên truyền, trong đó đề ra cách thức, hình thức tuyên truyền mới, phù hợp cho từng đối tượng cụ thể; cử cán bộ tham gia tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ của báo cáo viên về tuyên truyền phát triển KTTT, HTX.

- Phối hợp nâng cao chất lượng của nội dung tuyên truyền trên các phương tiện Báo, Đài của Trung ương và địa phương; đẩy mạnh tuyên truyền trên Website của Liên minh HTX tỉnh; vận động các HTX tham gia thành viên của Liên minh HTX tỉnh.

- Chủ động phối hợp, triển khai các chương trình phối hợp đã ký kết với các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh và UBND các huyện, thành phố; tập trung tuyên truyền phát triển kinh tế tập thể trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó ưu tiên cho các xã chưa có HTX.

- Thay đổi cách thức, hình thức với những nội dung phù hợp với từng đối tượng cụ thể, tập trung vào lợi ích tương ứng mà phát triển kinh tế tập thể mang lại cho từng cá nhân và tổ chức.

- Ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong tuyên truyền qua kênh truyền thông, trang mạng xã hội như Zalo, facebook, youtobe, tiktok…, biểu ngữ, video, phát thanh, và sự kiện trực tiếp để tiếp cận và tương tác với nhiều đối tượng khác nhau. Thúc đẩy việc chia sẻ cập nhât thông tin, kinh nghiệm, ý tưởng giữa các THT, HTX với thành viên, người lao động, nhân dân địa phương.

Cấp ủy Chi bộ Liên minh Hợp tác xã đề nghị tất cả các đảng viên, quần chúng trong Chi bộ thực hiện tốt các nội dung đã thông qua. Cấp ủy chủ động, tiếp tục triển khai và đưa các nội dung sinh hoạt chuyên đề thành Nghị quyết để triển khai, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị được Ủy ban nhân dân tỉnh giao.

Vũ Anh Liệu - Chi bộ Liên minh Hợp tác xã tỉnh