Thứ ba, 28/05/2024
- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”! - Nhiệt liệt chào mừng 20 năm ngày tái lập tỉnh Đắk Nông (01/01/2004 – 01/01/2024)!

Chi bộ Văn phòng UBMTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Nông tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ngày 18/5/2020, Chi bộ Văn phòng UBMTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Nông tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đây là đợt chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức lao động của Chi bộ Văn phòng UBMTTQ Việt Nam tỉnh.

Về dự Đại hội có 23/23 đảng viên đang sinh hoạt trong Chi bộ, đại diện lãnh đạo các đoàn thể UBMTTQ Việt Nam tỉnh, các đồng chí lãnh đạo các ban tham của Đảng ủy Khối. Đồng chí Bùi Hồng Mến - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh về dự và chỉ đạo Đại hội.

Với chức năng, nhim vlà cơ quan tham mưu cho Ban Thường trực MTTQ Việt Nam tỉnh thực hiện nhiệm vụ công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước do cấp ủy, chính quyền địa phương phát động; hướng dẫn MTTQ các cấp phối hợp với các tổ chức thành viên, đa dạng hóa các hình thức tập hợp vận động các tầng lớp nhân dân, phát huy vai trò của các tôn giáo, cá nhân tiêu biểu, người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; thường xuyên thăm hỏi, động viên, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân kịp thời phản ánh với cấp ủy, chính quyền các cấp trong việc định hướng dư luận tại cơ sở; tổ chức thành công các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”... Kết quả trong 5 năm đã tổ chức được 3.395 đợt tuyên truyền, vận động với 260.895 lượt người tham dự; tổ chức 11 phiên chợ đưa hàng Việt về nông thôn với hơn 3.000 gian hàng Việt với tổng kinh phí gần 600 triệu đồng. Thực hện có hiệu quả công tác đền ơn đáp nghĩa, đã vận động trên 02 tỉ đồng để xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo; tổ chức thăm và tặng quà các chức sắc tôn giáo, các cá nhân tiêu biểu, các gia đình chính sách nhân các ngày lễ lớn của dân tộc, ngày truyền thống và các dịp lễ, tết với số tiền hàng trăn triệu đồng. Đã tổ chức thành công Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh nhiệm kỳ 2019 - 2024. Củng cố, kiện toàn, sắp xếp lại tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Công tác xây dựng đảng được quan tâm lãnh đạo thực hiện tốt; Chi bộ đã tổ chức tốt nhiệm vụ giáo dục chính trị tư tưởng và triển khai quán triệt, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cho 100% các bộ, đảng viên, công chức, lao động trong cơ quan; thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo cơ quan và quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025. Kết quả đánh giá, phân loại hàng năm, có hơn 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, hơn 15% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; chi bộ luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm, cơ quan và các đoàn thể được cấp trên công nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Tuy nhiên, trong quá trình lãnh đạo thực hiện Chi bộ còn có những tồn tại, hạn chế, đó là: Công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn có mặt còn chậm, một số nhiệm vụ đạt kết quả chưa cao theo chương trình, kế hoạch đề ra. Công tác theo dõi, nắm tình hình, diễn biến tư tưởng, tâm tư tình cảm của cán bộ, đảng viên, công chức chưa được thường xuyên, sâu sát. Nội dung sinh hoạt chi bộ chậm được đổi mới, chưa tổ chức được nhiều buổi sinh hoạt chuyên đề. Kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của tập thể và cá nhân chưa thực sự rõ nét, chưa thật sự chú trọng xây dựng mô hình tập thể và gương cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác.

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên và tiếp tục phát huy những kết quả đạt được cho nhiệm tới; toàn thể cán bộ, đảng viên trong chi bộ về dự đại hội tập nghiên cứu, dân chủ thảo luận, đóng góp ý kiếm bổ sung hoàn chỉnh báo cáo, đưa vào Nghị quyết để lãnh đạo, triển khai thực hiện trong thời nhiệm kỳ tới.

Đại hội đã thống nhất lựa chọn, bầu 05 đồng chí vào cấp ủy khóa IV, đồng chí Phạm Thanh - Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh được bầu làm Bí thư Chi bộ khóa IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025; bầu 03 đồng chí vào đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Các đồng chí cấp ủy khóa mới và Đoàn Đại biểu đi dự đại hội cấp trên ra mắt nhận nhiệm vụ tại Đại hội

                                                                      Bùi Hồng Mến