Thứ ba, 28/05/2024
- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”! - Nhiệt liệt chào mừng 20 năm ngày tái lập tỉnh Đắk Nông (01/01/2004 – 01/01/2024)!

Đại hội Chi bộ Công ty Cổ phần cấp nước và phát triển đô thị Đắk Nông lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ngày 14/5/2020, Chi bộ Công ty Cổ phần Cấp nước và Phát triển đô thị Đắk Nông tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025; đồng chí Nguyễn Văn Dự - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh về dự và chỉ đạo Đại hội.

Quang cảnh Đại hội

Công ty Cổ phần Cấp nước và Phát triển đô thị Đắk Nông là doanh nghiệp hoạt động theo mô hình cổ phần (100% vốn cổ phần tư nhân) có chức năng sản xuất kinh doanh nước sạch, xử lý rác thải đô thị, xây dựng và lắp đặt các công trình hạ tầng kỹ thuật về nước và vệ sinh môi trường… Có tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh. Chi bộ Công ty hiện có 13 đảng viên trên tổng số 83 cán bộ công nhân lao động trong toàn công ty.

Trong nhiệm kỳ qua, thực hiện chỉ tiêu nghị quyết Đại hội lần thứ III, Chi bộ, Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước và Phát triển đô thị Đắk Nông đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, phần lớn các chỉ tiêu về sản xuất và cung ứng dịch vụ, mở rộng mạng lưới khách hàng sử dụng nước, tỷ lệ nộp ngân sách và thực hiện các chính sách đối với người lao động đều tăng so với chỉ tiêu đầu nhiệm kỳ, năm sau luôn cao hơn năm trước. Doanh thu đạt 48,96 tỷ đồng (tăng 258%), sản lượng nước đạt 33.380.000m3 (tăng 105%), tổng lượng khách hàng đạt 17.425 (tăng 123 %), thu nhập bình quân đầu người tăng từ 4,3 triệu đồng/người/tháng (2015) lên 8,6 triệu đồng/người/tháng (2019), nộp ngân sách Nhà nước và thực hiện các nghĩa vụ đối với người lao động đầy đủ, kịp thời.

Công tác xây dựng Đảng cũng đạt được nhiều kết quả tích cực, Chi bộ luôn chú trọng củng cố, kiện toàn và nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên; công tác phát triển đảng viên mới hàng năm luôn đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra; công tác kiểm tra, giám sát của Đảng được chú trọng, góp phần hạn chế tình trạng vi phạm kỷ luật của đảng viên; công tác lãnh đạo đoàn thể trong công ty cũng được quan tâm đáng kể.  

Với mục tiêu: "Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, năng động, sáng tạo của toàn thể cán bộ, đảng viên và đội ngũ công nhân viên lao động của công ty vì sự phát triển nhanh chóng, bền vững của doanh nghiệp”, Đại hội đã thẳng thắn đánh giá, kiểm điểm khách quan, toàn diện về những ưu, khuyết điểm, phân tích làm rõ những nguyên nhân hạn chế, yếu kém; rút ra những bài học kinh nghiệm trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết của Chi bộ trong nhiệm kỳ 2015 - 2020. Qua đó xác định đúng đắn phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp để tập trung lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, Đồng chí Nguyễn Văn Dự - Phó Bí thư Đảng ủy Khối đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Chi bộ Công ty Cổ phần Cấp nước và Phát triển đô thị Đắk Nông đã đạt được trong nhiệm kỳ 2015 - 2020; đồng thời đề nghị Chi bộ tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế và đề ra nhiệm vụ, giải pháp lãnh đạo thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ tới; trước mắt là sáng suốt lựa chọn, bầu các đồng chí tham gia cấp ủy đảm bảo đúng tiêu chuẩn, đủ năng lực và uy tín để lãnh đạo, xây dựng Chi bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Công tác bầu cử tại Đại hội

Đại hội đã thống nhất cao và bầu 3 đồng chí vào cấp ủy Chi bộ; đồng chí Nguyễn Công - Giám đốc Công ty tiếp tục tái cử chức danh Bí thư Chi bộ Công ty Cổ phần Cấp nước và Phát triển đô thị Đắk Nông khóa IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Đại hội cũng tiến hành bầu 2 biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết đại diện cho ý chí, nguyện vọng của đảng viên tham dự Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.    

                                        Lữ Nhiên Hương - Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối