Thứ sáu, 24/05/2024
- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”! - Nhiệt liệt chào mừng 20 năm ngày tái lập tỉnh Đắk Nông (01/01/2004 – 01/01/2024)!

Đại hội Đảng bộ Bưu điện tỉnh Đắk Nông lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ngày 16/5/2020, Đảng bộ Bưu điện tỉnh Đắk Nông tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025; đồng chí Nguyễn Văn Dự - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh và đồng chí Đoàn Ngọc Vinh - Phó Giám đốc Sở Thông tin & Truyền thông cùng về dự và Chỉ đạo Đại hội.

Toàn cảnh Đại hội

Bưu điện tỉnh Đắk Nông là đơn vị thành viên của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, có nhiệm vụ bảo đảm thông tin liên lạc phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương; đồng thời cung cấp các dịch vụ Bưu chính chuyển phát, tài chính bưu chính, phân phối truyền thông góp phần cho sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng của tỉnh nhà.

Trong nhiệm kỳ qua, thực hiện chỉ tiêu nghị quyết Đại hội lần thứ III, Đảng bộ, Ban Giám đốc Bưu điện tỉnh Đắk Nông đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, phần lớn các chỉ tiêu về cung ứng dịch vụ, mở rộng mạng lưới phục vụ nhằm góp phần thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính mang lại nhiều tiện tích cho người dân và doanh nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh, thực hiện nghĩa vụ Nhà nước và các chính sách đối với người lao động luôn kịp thời, đảm bảo năm sau luôn cao hơn năm trước. Đặc biệt, Đảng bộ đã chú trọng công tác lãnh đạo, chỉ đạo doanh nghiệp thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ thông tin, liên lạc Bưu chính phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ Đảng, chính quyền các cấp; đồng thời phát triển thêm nhiều dịch vụ, tham gia sâu vào lĩnh vực hành chính công nhằm đáp ứng yêu cầu của khách hàng và nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh; không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ, chất lượng phục vụ đem lại hiệu quả cao trong SXKD và từng bước khẳng định uy tín, thương hiệu của doanh nghiệp trên thương trường. Năm năm qua, doanh thu đạt 148,4 tỷ đồng (tăng 126%), tốc độ tăng trưởng bình quân qua các năm đạt 34%, năng suất lao động tăng 6 - 8%, thu nhập bình quân đầu người 7,8 triệu đồng/người/tháng (tăng từ 5 - 7%/ năm), nộp ngân sách nhà nước và thực hiện chính sách đối với người lao động đầy đủ, kịp thời.

Công tác xây dựng Đảng cũng đạt được nhiều kết quả tích cực, Đảng bộ luôn chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, quan tâm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc tự phê bình và phê bình trong Đảng, nhằm không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng Đảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của đơn vị đặt ra trong giai đoạn mới; phương thức lãnh đạo tiếp tục được đổi mới, đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của Đảng ủy trên tất cả các lĩnh vực tư tưởng, chính trị, tổ chức và đạo đức; công tác phát triển đảng viên mới hàng năm luôn đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra, đã góp phần không nhỏ trong việc tăng cường thêm lực lượng và sức chiến đấu cho Đảng; công tác kiểm tra, giám sát của Đảng được chú trọng, góp phần hạn chế tình trạng vi phạm kỷ luật của đảng viên và những biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Công tác lãnh đạo đoàn thể trong doanh nghiệp cũng được quan tâm và chỉ đạo hoạt động khá đồng bộ, hàng năm: Công đoàn, Đoàn thanh niên đều đạt danh hiệu vững mạnh; Đảng bộ nhiều năm liền đạt danh hiệu TCCS đảng trong sạch, vững mạnh.

Với mục tiêu, giai đoạn 2020 - 2025: “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, phát huy sức mạnh đoàn kết, vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên; quyết tâm xây dựng Ngành Bưu điện phát triển bền vững, công nghệ hiện đại, nâng cao năng lực cạnh tranh, khẳng định vai trò đơn vị chủ lực trong việc cung cấp các dịch vụ bưu chính chuyển phát - tài chính bưu chính - phân phối truyền thông, các dịch vụ hành chính công trên địa bàn tỉnh”, Đại hội đã thẳng thắn đánh giá, kiểm điểm khách quan, toàn diện về những ưu, khuyết điểm, phân tích làm rõ những nguyên nhân hạn chế, yếu kém; rút ra những bài học kinh nghiệm trong thực hiện Nghị quyết Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020. Qua đó, xác định đúng đắn phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp để tập trung lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Dự - Phó Bí thư Đảng ủy Khối đã biểu dương những thành tích mà Đảng bộ Bưu điện tỉnh Đắk Nông đã đạt được trong nhiệm kỳ 2015 - 2020; về phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025, đồng chí nhấn mạnh và đề nghị Đảng bộ quan tâm đề ra các chỉ tiêu, nhiệm vụ giải pháp phù hợp để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại hội bầu 08 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ (khuyết 01 đồng chí), đồng chí Lê Văn Hùng - Giám đốc Bưu điện tỉnh Đắk Nông tái cứ và tiếp tục giữ chức Bí thư Đảng bộ Bưu điện tỉnh khóa IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025; bầu 03 đại biểu đại chính thức và 01 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ban Chấp hành mới ra mắt nhận nhiệm vụ

                               Lữ Nhiên Hương - Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối