Thứ năm, 25/04/2024
- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”! - Nhiệt liệt chào mừng 20 năm ngày tái lập tỉnh Đắk Nông (01/01/2004 – 01/01/2024)!

Đảng bộ Công ty Nhôm Đắk Nông - TKV sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2019

Ngày 12/7, Đảng bộ Công ty Nhôm Đắk Nông - TKV tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Tham dự Hội nghị có đồng chí Hoàng Xuân Thành - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ và toàn thể đảng viên trong Đảng bộ. Đồng chí Hoàng Khải Quốc Minh - Bí thư Đảng ủy, chủ trì Hội nghị.

Theo báo cáo công tác xây dựng đảng 6 tháng đầu năm 2019, Đảng ủy Công ty chỉ đạo các cấp ủy cơ sở, các tổ chức đoàn thể trong công ty tổ chức triển khai kịp thời, đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và công nhân lao động trong toàn công ty. Công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và công nhân lao động tích cực tham gia lao động sản xuất được các cấp ủy Đảng quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Các đoàn thể luôn phối hợp hoạt động hiệu quả, nắm bắt kịp thời tư tưởng của công nhân lao động, phát động nhiều phong trào thi đua góp phần cùng công ty hoàn thành các chỉ tiêu đề ra.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, công ty đã sản xuất được 337.123 tấn Alumin quy đổi, đạt 51,9% kế hoạch năm; doanh thu đạt 1.696 tỷ đồng, đạt 52,9% kế hoạch năm; lợi nhuận đạt 79,8 tỷ đồng; nộp ngân sách hơn 253tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người 11,63 triệu đồng.

Đồng hành với sự phát triển của công ty, công tác an sinh - xã hội luôn được Đảng ủy quan tâm chỉ đạo, trong  6 tháng đầu năm 2019, đã ủng hộ trên 1,09 tỷ đồng cho các hoạt động vì an sinh - xã hội trên địa bàn tỉnh Đăk Nông.

Trên cơ sở giới thiệu của các tổ chức chính trị - xã hội trong công ty, trong tháng 6 đầu năm 2019 đã giới thiệu và đăng ký với Đảng ủy Khối 17 quần chúng ưu tú tham gia lớp nhận thức về Đảng, hiện đang chuyển thẩm tra, xác minh lý lịch 15 quần chúng ưu tú, kết nạp Đảng 10 đồng chí, chuyển Đảng chính thức cho 04 đồng chí.

Công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm được Ủy ban Kiểm tra kịp thời tham mưu cho Đảng ủy xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát phù hợp với tình hình của đơn vị, nội dung kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm và tổ chức thực hiện đầy đủ, kịp thời so với chương trình đã đề ra, làm tốt công tác thi hành kỷ luật trong Đảng (Thi hành kỷ luật mức khiển trách đối với 04 đồng chí đã vi phạm trong công tác quản lý, điều hành). Đồng thời, đôn đốc các chi bộ xây dựng và tổ chức thực hiện tốt chương trình kiểm tra, giám sát đề ra (Kiểm tra 10 đồng chí, giám sát 05 đồng chí theo Điều 30 Điều lệ Đảng).

Hội nghị cũng được nghe tham luận của các chi bộ trực thuộc. Các báo cáo tham luận được đánh giá là đi sâu, đi sát và gần gũi với nội dung công tác chuyên môn, đóng góp những ý tưởng cho việc triển khai và hoàn thành công tác chính trị mà Đảng giao phó.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Xuân Thành - Phó Bí thư Đảng ủy Khối, thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, đánh giá cao và biểu dương những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm và chỉ đạo triển khai thực hiện công tác xây dựng Đảng 6 tháng cuối năm 2019 của Đảng bộ Công ty Nhôm Đắk Nông - TKV.

Đồng chí Hoàng Xuân Thành - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Tổng kết, đánh giá, kết luận Hội nghị, đồng chí Hoàng Khải Quốc Minh - Bí thư Đảng ủy đã khẳng định vai trò lãnh đạo then chốt của Đảng và nêu cao quyết tâm của toàn Đảng bộ Công ty trong việc hoàn thành các chỉ tiêu và nhiệm vụ được giao. Đồng chí chỉ rõ một số nhiệm vụ cần tập trung trong 6 tháng cuối năm 2019: tiếp tục xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ, đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên, từ đó củng cố và nâng cao niềm tin của người lao động đối với tổ chức đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ để đưa công ty phát triển nhanh, bền vững.

Hữu Hải - Công ty Nhôm Đắk Nông - TKV