Thứ ba, 28/05/2024
- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”! - Nhiệt liệt chào mừng 20 năm ngày tái lập tỉnh Đắk Nông (01/01/2004 – 01/01/2024)!

Đảng bộ Công ty TNHH MTV khai thác công trình Thủy lợi Đắk Nông tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị “về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”; Kế hoạch số 21-KH/ĐUK, ngày 02/10/2019 của Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnhvề tổ chức Đại hội các TCCS đảng trực thuộc, tiến tới Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025”; ngày 08/5/2020, Đảng bộ Công ty Trách nhiệm hữu hạn(TNHH) Một thành viên (MTV) khai thác công trình Thủy lợi Đắk Nông tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025, đây là đợt chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với toàn thể cán bộ, đảng viên, công nhân lao động của Công ty TNHH MTV khai thác công trình Thủy lợi Đắk Nông.

Đồng chí Lê Viết Thuận, Bí thư Đảng ủy khai mạc Đại hội

Về dự Đại hội có 66 đảng viên đang sinh hoạt tại 5 chi bộ trực thuộc Đảng bộ Công ty; đại diện lãnh đạo các đoàn thể công ty; các đồng chí lãnh đạo Văn phòng và các ban tham mưu của Đảng ủy Khối. Đồng chí Bùi Hồng Mến - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh về dự và chỉ đạo Đại hội.

Qua đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nghị quyết đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ công ty đã lãnh đạo toàn thể cán bộ, đảng viên, công nhân lao động công ty thực hiện tốt công tác quản lý, vận hành, duy tu, sữa chữa, bảo dưỡng các công trình thủy lợi; tổ chức thực hiện tốt công tác điều tiết tưới tiêu cấp nước phục vụ cho sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh. Kết quả, trong nhiệm Công ty đã tiếp nhận thêm 63 công trình, nâng tổng số công trình công ty đang quản lý lên 250 công trình; triển khai thực hiện 63 dự án; sữa chữa nâng cấp các công trình với mức đầu tư trên 190 tỉ đồng. Tỉ lệ phục vụ tưới tiêu tăng hàng năm năm, từ 36.500 ha năm 2015 lên 46.073 ha năm 2019; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đội với nhà nước và chế độ chính sách đối vơi người lao động; đảm bảo ổn định đời sống, việc làm và thu nhập cho 181 cán bộ, công nhân lao động với mức lượng bình quân 5,8 triệu động/người/tháng; vân động cán bộ, công nhân lao động quyên góp hơn 200 triệu động/năm để ủng hộ quỹ đền ơn đáp nghĩa do các cấp, các ngành phát động; phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Ca; lãnh đạo thực hiện tốt công tác quốc phòng - an ninh và công tác văn hóa - xã hội trong toàn công ty.

- Lãnh đạo thực hiện tốt công tác xây dựng tổ đảng trong sạch vững mạnh, quan tâm chú trong công tác phát triển đảng viên; thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo công ty và cấp ủy đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025; thực hiện tốt quy trình bổ nhiệm cán bộ. Trong nhiệm kỳ, đã kết nạp 25 quần chúng ưu tú vào đảng, bổ nhiệm và bổ nhiệm lại 01 giám đốc, 02 phó giám đốc, 01 kiểm sát viên, 01 kế toán trưởng; 15 trưởng phòng, 14 phó phòng và tương đương. Qua đánh giá, phân loại hàng năm, Đảng bộ được công nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ, cơ quan đạt đơn vị văn hóa, các đoàn thể được cấp trên công nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Toàn cảnh Đại hội

Tuy nhiên, trong quá trình lãnh đạo thực hiện, Đảng bộ còn có những tồn tại, hạn chế, đó là: Công tác theo dõi, nắm tình hình, diễn biến tư tưởng, tâm tư tình cảm của cán bộ, đảng viên, công nhân lao động chưa được thường xuyên, sâu sát. Nội dung sinh hoạt chậm được đổi mới, chưa tổ chức được nhiều buổi sinh hoạt chuyên đề. Một số công trình thủy lợi chưa phát huy hết công sức thiết kế trong phục vụ nước sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp của nhân dân trên địa bàn tỉnh; chưa áp dụng được tiến bộ khoa học, công nghệ mới vào quản lý các công trình thủy lợi và các hoạt động của Công ty.

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế trong nhiệm kỳ qua và tiếp tục phát huy những kết quả đạt được cho nhiệm tới; toàn thể cán bộ, đảng viên về dự đại hội tập nghiên cứu, dân chủ thảo luận, đóng góp ý kiến bổ sung hoàn chỉnh báo cáo, đưa vào Nghị quyết để lãnh đạo, triển khai thực hiện trong thời nhiệm kỳ tới.

Đại hội đã thống nhất lựa chọn, bầu 09 đồng chí vào cấp ủy khóa III, 03 đồng chí vào Ban Thường vụ, Đồng chí Lê Viết Thuận - Chủ tịch Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên khai thác công trình Thủy lợi Đắk Nông được bầu làm Bí thư Đảng bộ khoa III, nhiệm kỳ 2020 - 2025; bầu 04 đồng chí vào đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới

và đại biểu đi dự đại hội cấp trên ra mắt Đại hội

                                                                      Bùi Hồng Mến