Thứ ba, 28/05/2024
- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”! - Nhiệt liệt chào mừng 20 năm ngày tái lập tỉnh Đắk Nông (01/01/2004 – 01/01/2024)!

Đảng ủy Kho bạc nhà nước Đắk Nông lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Kho bạc nhà nước Đắk Nông, nhiệm kỳ 2022 - 2025

Thực hiện Công văn số 729-CV/ĐUK, ngày 05/5/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nhiệp tỉnh về việc lãnh đạo tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, nhiệm kỳ 2022 - 2025, Đảng ủy Kho bạc nhà nước (KBNN) Đắk Nông đã lãnh đạo, chỉ đạo 12 chi bộ trực thuộc tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Đảng bộ KBNN Đắk Nông có 108 đảng viên, với 12 chi bộ trực thuộc đặt tại 05 phòng chuyên môn tại trụ sở KBNN tỉnh và 07 chi bộ là các KBNN huyện, chi bộ xa nhất cách trụ sở KBNN tỉnh hơn 130 km; trung bình tuổi đời của đảng viên 42; đảng viên nữ chiếm 51%.

Xác định Đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, nhiệm kỳ 2022 - 2025 là nhiệm vụ chính trị quan trọng. Đảng ủy KBNN Đăk Nông đã ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể công tác tổ chức đại hội (từ việc xây dựng báo cáo chính trị, đề án nhân sự; bố trí thời gian tổ chức đại hội chi bộ, lựa chọn đơn vị tổ chức Đại hội điểm để rút kinh nghiệm…); phân công Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy trực tiếp dự và chỉ đạo Đại hội các chi bộ trực thuộc đảm bảo đúng quy định của Đảng.

Đại hội điểm Chi bộ KBNN Cư Jut

Các chi bộ đã lãnh đạo thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ chính trị, quản lý quỹ Ngân sách Nhà nước an toàn, tập trung đầy đủ, kịp thời các nguồn thu; kiểm soát chi chặt chẽ, linh hoạt đáp ứng kịp thời các nhu cầu chi đặc biệt là nhu cầu chi phòng chống dịch, an sinh xã hôi, chi đầu tư; thực hiện tốt Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, thanh toán không dùng tiền mặt và các chương trình ứng dụng hiện đại hóa, đề án phát triển của ngành, thực hiện nghiêm việc sắp xếp bộ máy tinh gọn hiệu quả góp phần nâng cao chỉ số cải cách hành chính, chất lượng phục vụ của Hệ thống KBNN. Giữ nghiêm trật tự nội bộ, quy chế, văn hóa ngành, bảo vệ an toàn tiền, tài sản được giao cho Kho bạc quản lý.

 

Trong nhiệm kỳ qua, mỗi đảng viên đã luôn gương mẫu, xây dựng ý thức tôn trọng quần chúng, phát huy quyền làm chủ; thường xuyên tu dưỡng, nêu cao ý thức rèn luyện đạo đức cách mạng, phẩm chất và bản lĩnh người đảng viên, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, quyết liệt trong phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; thực hiện trách nhiệm nêu gương, nói đi đôi với làm. Toàn thể đảng viên được quán triệt kịp thời các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Nhất là việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được các chi bộ triển khai thường xuyên, học tập đầy đủ các chuyên đề, đồng thời xây dựng các chuyên đề gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao, hạn chế yếu kém để rèn luyện, học tập; đa dạng hóa các hình thức học tập như tuyên truyền, thi tìm hiểu, thi viết… đã tạo nhiều động lực và thu hút đảng viên tham gia; trong nhiệm kỳ đã có 27 lượt tập thể và 125 lượt cá nhân được Đảng cấp trên khen có thành tích xuất sắc.

Sinh hoạt chi bộ được thực hiện nghiêm túc theo quy định của Đảng, các chi bộ xây dựng lịch sinh hoạt định kỳ, mời Đảng ủy về dự đánh giá, chấm điểm hàng quý; lồng ghép tổ chức sinh hoạt chuyên đề, chú trọng các nội dung về thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng cấp trên. Công tác phát triển Đảng được chú trọng, trong nhiệm kỳ, các chi bộ đã phát triển được 05 đảng viên, đăng ký cho 07 quần chúng ưu tú học lớp nhận thức về Đảng. Việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, khóa XIII) của Đảng được gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; sau kiểm điểm, những hạn chế, yếu kém được khắc phục, sửa chữa nghiêm túc. Hằng năm, các chi bộ đều được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, nhiều đồng chí đảng viên được các cấp biểu dương, khen thưởng.

Công tác kiểm tra giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng được thực hiện thường xuyên, nghiêm minh; nhiệm kỳ qua có 53 đảng viên được kiểm tra, 17 đảng viên được giám sát, thi hành kỷ luật 01 đảng viên vi phạm chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình; giám sát được mở rộng, kiểm tra có trọng tâm trọng điểm đã góp phần ngăn ngừa kịp thời và xử lý dứt điểm các sai phạm xảy ra.

Lãnh đạo các tổ chức đoàn thể trực thuộc Đảng bộ KBNN Đắk Nông tổ chức các hoạt động phong trào phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và đạt được một số kết quả khả quan; trong 02 năm qua đã góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết hàng năm của Đảng bộ KBNN tỉnh.

Tại Đại hội, mỗi đảng viên đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, thẳng thắn thảo luận, đóng góp ý kiến hết sức cụ thể và tâm huyết, trong đó các ý kiến đã tập trung đưa ra các giải pháp trọng tâm nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho nhiệm kỳ 2022 - 2025.

          Phát biểu chỉ đạo Đại hội, các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy KBNN Đắk Nông ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được, đặc biệt đã thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra tại Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2022, lưu ý những vấn đề còn hạn chế, cần khắc phục và yêu cầu các chi bộ tập trung thảo luận để xây dựng chỉ tiêu, phương hướng nhiệm kỳ tới phù hợp với tình hình thực tế của mỗi đơn vị. Đồng thời bày tỏ tin tưởng với tinh thần đoàn kết, thống nhất cao, các chi bộ sẽ tiếp tục phát huy những mặt mạnh, khắc phục được những hạn chế, tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng đảng viên, xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh, làm tốt công tác phát triển đảng viên; quan tâm xây dựng các mô hình điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Về công tác chuyên môn cần tập trung giải quyết những vấn đề trọng tâm trong thời gian tới, đồng lòng, quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 455/QĐ-TTg ngày 13/4/2022.

Đảng viên Chi bộ III tham gia bỏ phiếu

           Với tinh thần tập trung, dân chủ và thống nhất cao, 12 đại hội chi bộ trực thuộc đã bầu Chi ủy, Bí thư, Phó Bí thư, trong đó 06 chi bộ có chi ủy, 06 chi bộ có Bí thư và Phó Bí thư; tổng số chi ủy viên là 30 đồng chí, trong đó chi ủy viên nữ là 12 đồng chí.

Đ/c Phan Thị Hiếu, Bí thư Đảng bộ tặng hoa chúc mừng Chi uỷ KBNN Cư Jút

Lệ Mỹ - Đảng bộ Kho bạc Nhà nước Đắk Nông