Thứ năm, 25/04/2024
- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”! - Nhiệt liệt chào mừng 20 năm ngày tái lập tỉnh Đắk Nông (01/01/2004 – 01/01/2024)!

Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo Đảng bộ Sở Giao thông - Vận tải (đơn vị đại hội điểm) tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2010 - 2025

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 21-KH/ĐUK, ngày 01/10/2019 của Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh “về tổ chức đại hội đảng bộ cấp cơ sở, Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025”; ngày 19/3/2020, tại Hội trường Tỉnh ủy Đắk Nông, Đảng ủy Sở Giao thông - Vận tải tỉnh tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đây là đơn vị Đại hội điểm của Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Về dự Đại hội có các đồng chí lãnh đạo các ban đảng của Tỉnh ủy; các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; bí thư, phó bí thư đại diện cho 77 TCCS đảng trực thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiêp tỉnh. Đại hội có 51/52 đảng viên của Đảng bộ Sở Giao thông - Vận tải về dự.

Văn nghệ chào mừng Đại hội

Ở phiên trù bị, Đại hội bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký Đại hội; tổ chức quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị “về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và quy chế bầu cử trong Đảng; thông qua nội quy, quy chế đại hội; thông qua báo cáo góp ý vào dự thảo Văn kiện Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đ/c Võ Văn Hùm, Bí thư Đảng bộ khai mạc Đại Hội

Tại phiên chính thức, Đại hội thông qua dự thảo Báo cáo chính trị; Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Giao thông - vận tải khóa III, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đồng chí Đặng Thanh Quang, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, thay nặt Ban Thường vụ Đảng ủy Khối phát biểu chỉ đạo Đại hội, quán triệt một số nội dung quan trọng tiến hành tại Đại hội để rút kinh nghiệm trong toàn Đảng bộ Khối.

Đ/c Đặng Thanh Quang, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối phát biểu chỉ đạo Đại hội

Đại hội bầu Ban Chấp hành 09 đồng chí, Ban Thường vụ 03 đồng chí; đồng chí Nguyễn Nhân Bản được bầu làm Bí thư, đồng chi Phạm Văn Mạnh được bầu làm Phó Bí thư Đảng ủy Sở Giao thông - Vận tải, khóa IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025; bầu UBKT Đảng ủy 03 đồng chí và bầu Đoàn Đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025, gồm 05 đồng chí (01 đại biểu đương nhiên, 03 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết).

Ban Chấp hành khóa mới và Đoàn Đại biểu đi dự đại hội cấp trên ra mắt nhận nhiệm vụ

Bùi Hồng Mến