Thứ sáu, 24/05/2024
- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”! - Nhiệt liệt chào mừng 20 năm ngày tái lập tỉnh Đắk Nông (01/01/2004 – 01/01/2024)!

Đảng ủy Sở Tư pháp chú trọng triển khai thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Đảng bộ Sở Tư pháp luôn xác định lấy việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong công tác xây dựng Đảng. Qua đó, Đảng bộ đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng.

Năm 2022, Đảng ủy Sở Tư pháp ban hành các Kế hoạch quán triệt, thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2022 để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai trong toàn đảng bộ; phân công đồng chí Đảng ủy viên phụ trách công tác tuyên giáo cụ thể hóa các nội dung học tập, làm theo Bác phù hợp với đặc điểm tình hình và nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan, đơn vị, tạo khí thế thi đua sôi nổi và sức lan tỏa ngày càng sâu rộng.

Đảng ủy đã kịp thời tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Chuyên đề năm 2022 cho toàn thể đảng viên, công chức, viên chức, người lao động. Lãnh đạo các chi bộ trực thuộc xây dựng kế hoạch thực hiện, đưa vào nội dung sinh hoạt chuyên đề, triển khai đến toàn thể đảng viên để làm rõ nội dung, yêu cầu trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Theo đó, 03 chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề; nổi bật, Chi bộ 2 với chuyên đề “Giải pháp khắc phục, sửa chữa khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình hằng năm, đã tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ về tư tưởng, nhận thức, phong cách làm việc trong mỗi đảng viên, công chức, việc chức thuộc Sở.

Đảng viên Sở Tư pháp tham gia Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2021 do Đảng ủy Khối tổ chức

Việc xây dựng các mô hình làm theo gương Bác với những việc làm cụ thể, thiết thực, hiệu quả được Đảng ủy Sở hết sức quan tâm, chú trọng. Trong năm 2022, Đảng ủy đã tiến hành rà soát, lựa chọn xây dựng 05 mô hình tiêu biểu để thực hiện. Trong đó, Đảng bộ Sở Tư pháp thống nhất chọn mô hình “Nâng cao ý thức, trách nhiệm của đảng viên trong đấu tranh phê bình và tự phê bình” để xây dựng mô hình điểm của Đảng bộ nhằm nâng cao hiệu quả công tác tự phê bình và phê bình; sửa chữa sai lầm, khuyết điểm, kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống để góp phần củng cố sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ.

Ngoài ra, Đảng ủy Sở Tư pháp lãnh đạo và đang triển khai thực hiện xây dựng các gương điển hình tiên tiến để tuyên dương tại Lễ Chào cờ được tổ chức hàng tháng; tăng cường tuyên truyền trên các Trang thông tin điện tử, Bản tin tư pháp, nhất là tuyên truyền về người tốt, việc tốt, cách làm mới trong học tập và làm theo Bác góp phần tạo sức lan tỏa.

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong Đảng bộ Sở Tư pháp thường xuyên rèn luyện đạo đức, tác phong làm việc, góp phần xây dựng hình ảnh người cán bộ trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu; tích cực học tập nâng cao nhận thức chính trị, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, phấn đấu làm tốt công tác tham mưu,  tạo bước chuyển biến mới trong công tác chuyên môn cũng như trong rèn luyện phẩm chất, lối sống, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thùy Trang - Đảng bộ Sở Tư pháp