Thứ năm, 25/04/2024
- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”! - Nhiệt liệt chào mừng 20 năm ngày tái lập tỉnh Đắk Nông (01/01/2004 – 01/01/2024)!

Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2020 - 2025 Đại hội Đảng bộ Kho bạc Nhà nước Đắk Nông

Ngày 12/5/2023, Đảng ủy Kho bạc Nhà nước (KBNN) Đắk Nông tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ KBNN Đắk Nông, nhiệm kỳ 2020 - 2025 nhằm kiểm điểm, đánh giá những kết quả đạt được, chỉ ra những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, từ đó xác định nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ KBNN Đắk Nông nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra.

Đồng chí Phan Thị Hiếu, Bí thư Đảng ủy khai mạc Hội nghị

Hội nghị đã đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ KBNN Đắk Nông, nhiệm kỳ 2020 - 2025; kết quả, cơ bản các chỉ tiêu được thực hiện hoàn thành kịp tiến độ Nghị quyết đề ra.

Tại Hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, làm rõ kết quả thực hiện một số chỉ tiêu:

Về chỉ tiêu lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, KBNN Đắk Nông tiếp tục thực hiện triển khai hiện đại hóa các hoạt động nghiệp vụ của KBNN nhằm thực hiện Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2030; cung cấp Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 tại tất cả các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước có giao dịch với Kho bạc Nhà nước Đắk Nông một cách hiệu quả; không còn phát sinh giao dịch tiền mặt qua Kho bạc kể từ ngày 01/7/2022; nâng cao chất lượng của Kho bạc phục vụ với kết quả năm 2022 KBNN trung ương khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của các đơn vị, tổ chức, cá nhân đối với hệ thống KBNN, KBNN Đắk Nông xếp vị thứ 23 trên 64 đơn vị, tăng 13 bậc so với năm 2021, đánh giá công tác CCHC năm 2022 của tỉnh Đăk Nông, KBNN Đăk Nông đạt loại Xuất sắc, xếp thứ 3 toàn hệ thống các sở ban ngành của tỉnh.

Về các chỉ tiêu công tác xây dựng tổ chức đảng, đảng viên, Đảng ủy đặc biệt chú trọng lãnh đạo thực hiện và đạt được những kết quả tích cực. Đến giữa nhiệm kỳ, hằng năm, có trên 99% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có từ 17-20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 100% các chi bộ trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 20% chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; năm 2021, Đảng ủy được Ban Thường vụ Tỉnh ủy công nhận và tặng Cờ “Trong sạch vững mạnh tiêu biểu” 5 năm liền. Đảng ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025, kiện toàn 12 chi bộ trực thuộc đảm bảo về cơ cấu tổ chức, hoạt động hiệu quả, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức đảng trực thuộc.

Về chỉ tiêu học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Đảng ủy đã tăng cường lãnh đạo thực hiện và đến giữa nhiệm kỳ đã thực hiện đảm bảo theo chỉ tiêu Nghị quyết đề ra; đặc biệt, nhằm nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, Đảng ủy đã tổ chức thành công cuộc thi thi tìm hiểu 90 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam trong toàn Đảng bộ.

Về lãnh đạo các tổ chức đoàn thể, Đảng ủy đã quan tâm lãnh đạo và cùng với cơ quan, đơn vị, tạo điều kiện cho các đoàn thể phát triển, hoạt động đảm bảo vai trò, chức năng quy định; hàng năm, các tổ chức đoàn thể đều được công nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; đặc biệt, đã lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội các tổ chức đoàn thể nhiệm kỳ 2022 - 2024, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Toàn cảnh Hội nghị

Với yêu cầu đặt ra và tình hình thực tiễn, Hội nghị đề ra 14 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể tiếp tục quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ KBNN Đắk Nông nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra.

Nguyễn Thị Lệ Mỹ - Đảng bộ KBNN Đắk Nông