Thứ năm, 25/04/2024
- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”! - Nhiệt liệt chào mừng 20 năm ngày tái lập tỉnh Đắk Nông (01/01/2004 – 01/01/2024)!

Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022; học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XIII và các Nghị quyết của Bộ chính trị

Ngày 27/12/2022, Đảng bộ Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022; học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu, Ban chấp hành Trung ương Đảng, khóa XIII và các Nghị quyết của Bộ chính trị. Tham gia Hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng ủy Sở và 248 đồng chí đảng viên ở 14 chi bộ trực thuộc. Đồng chí Phạm Tuấn Anh - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở; đồng chí Nguyễn Thị Tình - UVBTV Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở; đồng chí Lê Công Trường - UVBTV Đảng ủy, Chi cục trưởng Chi cục kiểm lâm đồng chủ trì Hội nghị. Đồng chí Nguyễn Văn Dự - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh dự và chỉ đạo Hội nghị.

Hội nghị tập trung đánh giá kết quả thực hiện công tác Đảng năm 2022 trên các mặt công tác, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng. Trong năm qua, Đảng ủy Sở Nông nghiệp và PTNT tập trung lãnh đạo, ban hành nhiều văn bản để triển khai thực hiện nhiệm vụ một cách đồng bộ, toàn diện và thực hiện thành công Nghị quyết nhiệm vụ năm 2022 đề ra.

Đảng ủy Sở đã phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất trong Đảng, trực tiếp là tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Sở, tập trung nhiều giải pháp nâng cao chất lượng công tác chính trị tư tưởng, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc tăng cường đấu tranh, ngăn chặn các biểu hiện quy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa. Phát huy tối đa tinh thần dân chủ trong sinh hoạt Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng ủy, sinh hoạt chi bộ và quyết định nhiều chủ trương quan trọng. Công tác kiểm tra, giám sát có nhiều điểm sáng, chủ động phát hiện, kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; các tổ chức đoàn thể hướng các hoạt động về cơ sở… Những kết quả nêu trên, thể hiện sự đồng sức, đồng lòng, quyết tâm của cả hệ thống chính trị từ Đảng ủy Sở đến các chi bộ, Ban giám đốc Sở, Thủ trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc; các tổ chức đoàn thể và sự đoàn kết của toàn thể đảng viên, quần chúng trong đảng bộ.

Bên cạnh những ưu điểm, vẫn còn một số hạn chế, khuyết điểm trong thời gian tới Đảng ủy Sở phải tập trung khắc phục như: tập trung lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên, kịp thời nắm bắt thông tin của đảng viên và quần chúng trong đơn vị….

Đảng viên tham dự Hội nghị

Tại Hội nghị, Đảng ủy Sở đã khen thưởng và biểu dương 01 tập thể, 29 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022.

Trao Giấy khen cho 01 tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phạm Tuấn Anh - Bí thư Đảng ủy Sở biểu dương những kết quả mà tập thể Đảng ủy Sở, các chi bộ đã đạt được trong năm qua; nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Văn Dự - Phó Bí thư Đảng ủy Khối và ý kiến thảo luận của các đồng chí đảng viên tham dự để phục vụ công tác lãnh đạo, điều hành mọi hoạt động của Đảng ủy Sở đạt hiệu quả; đồng thời, đề nghị các đồng chí tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực cố gắng, đồng sức đồng lòng để phấn đấu hoàn thành tốt Nghị quyết nhiệm vụ năm 2023 đề ra.

Ngay sau khi kết thúc Chương trình hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022; Đảng ủy Sở tổ chức quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và các Nghị quyết của Bộ chính trị cho toàn thể đảng viên trong Đảng bộ sở nhằm sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Nguyễn Thị Hoài - UVBCH Đảng ủy Sở Nông nghiệp và PTNT