Thứ ba, 28/05/2024
- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”! - Nhiệt liệt chào mừng 20 năm ngày tái lập tỉnh Đắk Nông (01/01/2004 – 01/01/2024)!

Một số kết quả nổi bật của Đảng bộ Công ty Điện lực Đắk Nông, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty Điện lực Đắk Nông, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ và cán bộ, người lao động trong Công ty đã không ngừng nỗ lực phấn đấu vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, khai thác tiềm năng lợi thế, tranh thủ mọi nguồn lực và đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên tất các các lĩnh vực, tạo nên bước phát triển quan trọng và toàn diện là nền tàng vững chắc trong nhiệm kỳ mới 2020 - 2025.
Trong 5 năm qua, Đảng bộ Công ty đã ban hành nhiều nghị quyết liên quan đến việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh. Sự chỉ đạo, định hướng kịp thời đó đã góp phần quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu lớn đề ra.
Kịp thời xây dựng, củng cố cơ sở vật chất - kỹ thuật, nguồn lưới điện, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của Tỉnh và đảm bảo cấp điện phục vụ tỉnh Mondulkiri (Campuchia). Sau 5 năm phấn đấu, hệ thống nguồn lưới điện đã tăng trưởng khá nhanh cả về khối lượng, lẫn chất lượng. Đã đầu tư xây dựng mới 233 công trình và sửa chữa lớn 264 công trình với tổng giá trị đầu tư 687,437 tỷ đồng, đạt 100% so với kế hoạch và Nghị quyết. Đã vận hành tự động không người trực tất cả các trạm 110kV do Công ty quản lý; lưới điện phân phối tiếp tục được hoàn thiện, nâng cấp. Hoàn thành đưa vào vận hành Trung tâm điều khiển hệ thống điện Đk Nông; hiện đại hóa 100% hệ thống đo đếm; trở thành một trong những Công ty làm tốt việc thực hiện chủ trương hiện đại hóa lưới điện. Đồng thời, thực hiện cung cấp điện cho tỉnh Mondulkiri (Campuchia) theo kế hoạch, góp phần tích cực vào quan hệ ngoại giao của 02 tỉnh Đắk Nông (Việt Nam) và Mondulkiri (Campuchia).

Hoàn thành toàn diện, vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh trên tất cả các mặt, sản lượng điện thương phẩm đạt 106% so nghị quyết đề ra. Doanh thu tiền điện đạt 164% so nghị quyết. Giá bán bình quân tăng 13% so với nghị quyết. Tổn thất điện năng giảm 2,2% so với năm 2015. Nộp ngân sách nhà nước đầy đủ, kịp thời. Thu nhập bình quân đầu người năm sau cao hơn năm trước, đạt 23,52 triệu đồng/người/tháng (năm 2019), tăng 9,73 triệu đồng/người/tháng so với năm 2015.

Phục vụ kịp thời yêu cầu xây dựng cơ sở hạ tầng, chỉnh trang đô thị và các sự kiện chính trị - văn hóa lớn của tỉnh Đắk Nông. Trong 5 năm qua, Công ty đã hoàn thành việc di dời hàng chục công trình lưới điện; cấp điện kịp thời cho các khu công nghiệp, khu tái định cư, khu dân cư mới, cấp điện cho các thôn, bon theo chương trình xây dựng nông thôn mới sắp xếp, chỉnh trang hơn 135 km cáp thông tin, góp phần quan trọng trong việc thực hiện chủ trương an dân, xây dựng các huyện và thành phố Gia Nghĩa theo hướng văn minh, hiện đại và phục vụ các sự kiện chính trị, văn hóa lớn của địa phương, được Tỉnh ủy, UBND tỉnh đánh giá cao... Bên cạnh đó, độ tin cậy cung cấp điện và chất lượng dịch vụ khách hàng ngày càng được nâng cao, góp phần quan trọng nâng thương hiệu, uy tín của Công ty. Hầu hết các chỉ tiêu như chỉ số tiếp cận điện năng, độ tin cậy cung cấp điện, thời gian cấp điện trở lại sau sự cố, thời gian giải quyết đơn thư, mức độ hài lòng của khách hàng... đều đạt và vượt yêu cầu đề ra. Ngoài ra, với việc ứng dụng hàng loạt công nghệ mới như hệ thống thu thập dữ liệu đo đếm điện năng từ xa, giải quyết thủ tục cấp điện trên cổng thông tin dịch vụ công của Tỉnh Đắk Nông và của ngành, website chăm sóc khách hàng, hệ thống thanh toán tiền điện đa dạng và linh hoạt... đã thực sự làm thay đổi hình ảnh của Công ty trong cộng đồng.

Công tác quản lý điều hành, quản trị doanh nghiệp ngày càng chặt chẽ, hiệu quả. Bộ máy quản lý, cơ chế điều hành, sự phối hợp giữa các đơn vị ngày càng hoàn thiện, đáp ứng được yêu cầu trong tình hình mới. Những quy chế, quy định nội bộ; bộ máy tổ chức sản xuất, quản lý và đội ngũ cán bộ, công nhân lao động tiếp tục được bố trí, sắp xếp, hoàn thiện phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ theo hướng gọn nhẹ, hiệu quả. Năng suất lao động tính trên sản lượng điện thương phẩm năm sau cao hơn năm trước. Năm 2019, năng suất lao động bình quân của Công ty là 0,99 triệu kWh/lao động, tăng 1,38 lần so với năm 2015. Nguồn vốn chủ sở hữu được bảo toàn và phát triển; giá trị tài sản không ngừng được tăng lên.

Cùng với việc tập trung lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, Đảng bộ Công ty cũng đã có chủ trương, giải pháp phù hợp trong quá trình thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, đã ban hành 20 nghị quyết nhằm lãnh đạo xây dựng lực lượng tự vệ, quản lý lực lượng dự bị động viên; triển khai kế hoạch huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị; phương án bảo vệ cơ quan, đơn vị, tuần tra canh gác; đảm bảo an ninh trật tự tại Công ty và các đơn vị trực thuộc; không để lộ, lọt thông tin, bí mật nhà nước.Với những thành tích đạt được, 5 năm liền Công ty được Bộ chỉ huy quân sự Tỉnh công nhận là đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quốc phòng - an ninh.

Đảng bộ đã lãnh đạo thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống người lao động và đẩy mạnh các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, xã hội, từ thiện. Thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, đời sống người lao động trong Công ty, cả về vật chất lẫn tinh thần được quan tâm đúng mức và không ngừng được cải thiện. Môi trường làm việc dân chủ, văn hóa trong doanh nghiệp tiếp tục được duy trì và phát huy; việc làm ổn định; tiền lương, tiền thưởng và các chế độ, chính sách đối với người lao động như bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn, bảo hộ lao động, chăm sóc sức khoẻ, nâng lương, nâng bậc, tham quan, nghỉ dưỡng... đều được thực hiện kịp thời, đúng quy định của Nhà nước. Công tác xã hội từ thiện tiếp tục được duy trì, động viên được đông đảo cán bộ, đảng viên và công nhân lao động tham gia. Trong 5 năm, đã hỗ trợ 2,41 tỷ đồng cho các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, xã hội, từ thiện. Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc xây dựng 46/61 xã điểm nông thôn mới hoàn thành tiêu chí về điện, đạt 100% so với Nghị quyết đề ra.

Đ/c Đỗ Ngọc Duyên, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh trao Quyết định chỉ định Bí thư Đảng ủy Công ty Điện lực Đắk Nông cho Đồng chí Nguyễn Ngọc Ánh, Giám đốc Công ty

Xác định công tác xây dựng Đảng là then chốt, Đảng bộ thường xuyên chăm lo xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Tăng cường đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, đảm bảo giữ vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng trên mọi lĩnh vực.  

Đảng uỷ tập trung triển khai cho cán bộ, đảng viên và người lao động nghiên cứu, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật Nhà nước; tổ chức thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của tỉnh và của Đảng uỷ Khối, trong nhiệm kỳ qua, 100% cán bộ, đảng viên được học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Kịp thời tổ chức tuyên truyền các sự kiện chính trị, các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh, các ngành… qua đó, tình hình tư tưởng chính trị của cán bộ, đảng viên, người lao động trong Công ty ổn định, không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, đoàn kết, thống nhất trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao và hiểu rõ hơn về lịch sử đảng bộ Công ty.

Công tác xây dựng tổ chức đảng và nâng cao chất lượng đảng viên được thường xuyên chăm lo. Đảng ủy đã xây dựng và ban hành quy chế làm việc của Ban chấp hành Đảng bộ, Uỷ ban kiểm tra, quy chế làm việc giữa Đảng ủy và Ban Giám đốc, phân công nhiệm vụ cho các đồng chí UVBCH; triển khai 100% nghị quyết hàng tháng, quý đến tất cả cán bộ, đảng viên và công nhân lao động. Kịp thời củng cố các chi bộ trực thuộc, sắp xếp lại theo yêu cầu sản xuất kinh doanh như: sáp nhập chi bộ Điện lực Đăk Glong về chi bộ Điện lực Gia Nghĩa; thành lập mới 05 chi bộ và chỉ đạo đại hội các chi bộ nhiệm kỳ theo quy định của Điều lệ Đảng.

Qua đánh giá, phân tích chất lượng tổ chức đảng hàng năm, Đảng bộ luôn đạt trong sạch vững mạnh (2015 - 2018) (năm 2017 được tặng Bằng khen trong sạch vững mạnh tiêu biểu giai đoạn 2012 - 2016), năm 2019 hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có chi bộ và đảng viên yếu kém.

Công tác phát triển đảng được quan tâm, trong nhiệm kỳ đã cử 103 quần chúng ưu tú tham gia các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng; kết nạp được 42 đảng viên mới. Công tác quy hoạch cán bộ được tiến hành thường xuyên theo quy định hàng năm, việc nhận xét, đánh giá cán bộ được tiến hành thường xuyên, có nề nếp, đảm bảo nguyên tắc, có sự thống nhất cao giữa Đảng bộ và Ban Giám đốc Công ty. Kịp thời kiện toàn cấp ủy, lãnh đạo chủ chốt cấp ủy; điều chỉnh quy hoạch cấp ủy Công ty nhiệm kỳ 2015 - 2020 và xây dựng quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025; xây dựng và triển khai thực hiện công tác quy hoạch cán bộ chuyên môn giai đoạn 2016 - 2020; bổ nhiệm lại 117 lượt cán bộ chủ chốt theo phân cấp, cử 43 cán bộ Trưởng - Phó đơn vị học Trung cấp chính trị và 100% cán bộ chủ chốt, đảng viên thuộc đối tượng 2,3,4 tham gia các lớp bồi dưỡng kiến thức an ninh - quốc phòng. Thực hiện nghiêm túc công tác bảo vệ chính trị nội bộ phục vụ công tác cán bộ, công tác phát triển đảng, về chế độ bảo mật trong Đảng, bảo vệ bí mật nhà nước...

Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo chất lượng, hiệu quả, góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật đảng. Công tác dân vận cũng đạt được những kết quả đáng phấn khởi. Hoạt động của các đoàn thể đã được đổi mới, thiết thực và hiệu quả. Công tác chỉ đạo điều hành đã bám sát sự chỉ đạo của Tổng Công ty Điện lực miền Trung, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, có trọng tâm, trọng điểm đã nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc.

Đảng ủy đã lãnh đạo Công ty tổ chức thực hiện nội quy làm việc, quy chế phối hợp và thực hiện quy chế dân chủ tại cơ quan, đồng thời đăng ký phấn đấu xây dựng cơ quan đạt tiêu chuẩn văn hoá, an ninh trật tự hàng năm, thực hiện cải cách các thủ tục hành chính, từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động của ngành, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan và người dân khi đến giao dịch công tác. Ban Giám đốc Công ty đã bám sát Nghị quyết của Đảng ủy, xây dựng chương trình công tác hàng tháng, quý phù hợp với tình hình thực tế của Công ty; tiến hành sắp xếp lại các Điện lực, các phòng ban; công tác đề bạt, bổ nhiệm, luân chuyển, tuyển dụng, xét nâng lương, khen thưởng, kỷ luật cán bộ theo đúng quy trình, quy định. Với những kết quả đạt được, liên tục trong 5 năm liền từ 2016 đến 2019, Công ty được Tổng Công ty Điện lực miền Trung đánh giá cao, nhiều tập thể và  cá nhân trong Công ty vinh dự được các cấp khen thưởng như sau: Bộ Công thương tặng Bằng khen cho 02 tập thể và 03 cá nhân; UBND tỉnh Đăk Nông tặng Bằng khen cho 03 tập thể và 03 cá nhân; EVN tặng Cờ thi đua cho 01 tập thể và tặng Bằng khen cho 08 tập thể, 26 cá nhân; EVNCPC Giấy khen cho 20 tập thể, 140 cá nhân và tặng danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở cho 47 cá nhân.

Qua 5 năm, Đảng bộ Công ty Điện lực Đắk Nông đã hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ III, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra, hầu hết những khuyết điểm hạn chế  được chỉ ra tại Đại hội Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2010 - 2015 đã được khắc phục và giải quyết trong nhiệm kỳ. Công ty Điện lực Đắk Nông hôm nay đang có sự chuyển mình mạnh mẽ, hứa hẹn những bước tiến đột phá trên con đường tiếp tục đổi mới và phát triển. Phát huy những kết quả đã được, Đảng bộ và người lao động trong Công ty càng ý thức sâu sắc trách nhiệm, nêu cao ý chí quyết tâm, tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, đẩy lùi khó khăn, thách thức; tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; lãnh đạo xây dựng Công ty Điện lực Đăk Nông vững mạnh về mọi mặt, có cơ sở vật chất ngang tầm với nhiệm vụ, tính chất và vị trí của một ngành công nghiệp mũi nhọn; có bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu quả; có đội ngũ cán bộ, công nhân lao động giỏi chuyên môn, vững tay nghề; có lập trường tư tưởng vững vàng, quan điểm, phong cách phục vụ đúng đắn, quan hệ giao tiếp văn minh, lịch sự trong nhiệm kỳ mới 2020 - 2025.

                                                Nguyễn Khắc Trung - Đảng ủy Khối