Thứ tư, 19/06/2024
- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”! - Nhiệt liệt chào mừng 20 năm ngày tái lập tỉnh Đắk Nông (01/01/2004 – 01/01/2024)!

Thực hiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp và văn hóa công sở của người cán bộ kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Nông

Thực hiện Kế hoạch số 22-KH/ĐU, ngày 09/02/2023 của Đảng ủy VKSND tỉnh Đắk Nông về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Đắk Nông trong xây dựng quê hương đất nước”; Chi bộ 2 đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chủ đề năm 2023, với chủ đề “Thực hiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp và văn hóa công sở của người cán bộ kiểm sát nhân dân”.

 

Toàn cảnh buổi sinh hoạt

Mở đầu buổi sinh hoạt chuyên đề, Cấp ủy, Chi bộ 2 đã đổi mới mô hình, cách thức tổ chức sinh hoạt chuyên đề bằng cách thức thu thập các nội dung, hình ảnh của quê hương đất nước, hình ảnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh để xây dựng video clip lồng ghép nhiều nội dung phong phú, sinh động, thiết thực theo chủ đề năm 2023 về thực hiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp và văn hóa công sở người cán bộ kiểm sát nhân dân. Video clip thể hiện bao hàm trên 4 nội dung chính đó là: Những thước phim tư liệu lịch sử nói về “cuộc đời hoạt động cách mạng đi tìm đường cứu nước và giải phóng dân tộc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; quan điểm tư tưởng của Bác về “văn hóa”, “con người”; bài giảng của GS.TS Hoàng Chí Bảo về chuyên đề “Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, đảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”; việc triển khai học tập chuyên đề 2023 của Tỉnh ủy Đắk Nông, Đảng ủy Khối và Đảng ủy VKSND tỉnh; những giải pháp để thực thi nhiệm vụ chuyên môn và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Đắk Nông trong xây dựng quê hương đất nước. 

Tại buổi sinh hoạt chuyên đề, cấp ủy Chi bộ cũng đã giới thiệu về những tình cảm sâu sắc và lời dạy của Bác đối với người cán bộ ngành kiểm sát nhân dân ngay trước khi thời điểm công bố Luật Tổ chức Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND). Bác đã căn dặn đối với cán bộ Kiểm sát là phải: “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn” được coi như một lời “Hiệu triệu” và là kim chỉ nam cho mọi hành động mà hiện nay đã trở thành một Quy tắc quy định về chuẩn mực đạo đức, nghề nghiệp của người cán bộ kiểm sát đã được ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-VKSTC ngày 07/02/2023 của Viện trưởng VKSND tối cao.

Bác muốn người cán bộ kiểm sát phải “Công minh” nghĩa là phải công bằng và sáng suốt, không chỉ trong công việc mà còn trong cả cuộc sống; với trách nhiệm giữ gìn trật tự, kỷ cương xã hội, bảo vệ pháp luật, phải công tâm khi thực hiện nhiệm vụ, không thể vì những lợi ích vật chất tầm thường, vì lợi ích cá nhân mà làm trái pháp luật, gây ảnh hưởng đến sự tôn nghiêm của pháp luật cũng như hình ảnh của người cán bộ đảng viên. Không chỉ công minh mà còn phải “Chính trực” trong công việc. Phẩm chất chính trực là phải có bản lĩnh, ngay thẳng, chân thành, không gian dối. Trong công việc, phải nắm vững các chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước để vận dụng một cách linh hoạt nhưng cũng phải có căn cứ giữa pháp luật với chính sách trong từng trường hợp, bảo đảm việc xử lý đúng người, đúng tội, không được làm oan, sai, bỏ lọt tội phạm. Để đảm bảo sự công minh, chính trực yêu cầu phải có phương pháp làm việc “Khách quan”. Vì khi giải quyết công việc, phải xuất phát từ thực tế, phải nhìn một cách toàn diện dựa trên lý luận và cơ sở pháp lý, không suy diễn, không xuyên tạc, bóp méo sự thật; tránh nhìn nhận, đánh giá sự việc một cách chủ quan, mang tính chất cá nhân mà quên đi mối quan hệ của sự việc với tổng hòa các mối quan hệ khác trong môi trường cuộc sống, xã hội. Bác cũng mong người cán bộ Kiểm sát phải có đức tính “Thận trọng” khi giải quyết các vụ việc cụ thể phải cân nhắc, tính toán thật cẩn thận. Khi thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình về thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp, phải đi sâu nghiên cứu, từng bước đánh giá, phân tích, hoàn cảnh của sự việc thực tế xảy ra, tránh bỏ lọt dù chỉ là tình tiết nhỏ nhất. Từ đó xác định đầy đủ cơ sở pháp lý giúp cho giải quyết vụ việc được nghiêm minh, đúng pháp luật. Cuối cùng, Bác yêu cầu người cán bộ Kiểm sát phải có tác phong “Khiêm tốn”. Vì sự khiêm tốn là thể hiện một phong cách, thái độ tích cực, có ý thức và đúng mực trong việc nhìn nhận, đánh giá, không tự thỏa mãn mà ngừng phấn đấu, học tập vươn lên. Công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật là công việc khó khăn, vất vả nguy hiểm mà ở đó nếu có sự khiêm tốn thì mới có được kết quả tốt nhất, mới có được sự ghi nhận và lòng tin yêu của Đảng, nhà nước và của nhân dân.

Đề dẫn sinh hoạt đã đánh giá về những ưu điểm, thành tích nổi bật trong thời gian qua về công tác đấu tranh phòng chống các loại tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh của ngành Kiểm sát tỉnh Đắk Nông. Đồng thời cũng đánh giá thực trạng về những thiếu sót, tồn tại của một số cán bộ, đảng viên có biểu hiện sa sút về phẩm chất, đạo đức; nói nhiều nhưng làm ít, thiếu gương mẫu; chưa toàn tâm, toàn ý trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; thậm chí có cán bộ, đảng viên vi phạm bị xử lý kỷ luật Đảng, kỷ luật hành chính thậm chí phải xử lý về hình sự. Người đứng đầu của một số đơn vị còn tỏ rõ ý thức buông lỏng quản lý, không kiểm tra, đôn đốc; kết luận chỉ đạo thiếu sâu sát, thiếu gương mẫu làm cho cấp dưới không "tâm phục khẩu phục", thậm chí coi thường, gây mất đoàn kết, có biểu hiện xa rời, né tránh, gây mất lòng tin của Đảng và của các cơ quan nhà nước đối với nhân dân. Một số cấp ủy, Chi bộ chưa nêu cao vai trò, trách nhiệm của tập thể trong lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiên quyết, còn nể nang, né tránh, đùn đẩy, ngại va chạm dẫn đến hiệu quả thực hiện nghị quyết còn thấp.

Với chức năng nhiệm vụ đặc thù của Chi bộ 2 có nhiều khâu, nhiều bộ phận công tác như: tham mưu, tổng hợp, báo cáo, thống kê, thi đua khen thưởng, tài chính - kế toán, cơ yếu, văn thư, lưu trữ, lái xe... Đảng viên, quần chúng trong Chi bộ đã tập trung thảo luận, liên hệ bản thân, thống nhất chương trình cần học tập và làm theo Bác để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao đúng theo chức năng nhiệm vụ được giao.

Theo ghi nhận và đánh giá của cấp ủy cấp trên, buổi sinh hoạt chuyên đề có sự đầu tư, chuẩn bị kỹ lưỡng để tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề có sức thu hút, hấp dẫn và có nhiều đổi mới. Nội dung video cũng như các nội dung tham luận, liên hệ của các đảng viên, quần chúng trong Chi bộ cũng đã bám sát theo chủ đề năm 2023 và chủ đề của Chi bộ đã lựa chọn đối với người cán bộ Kiểm sát để thực hiện theo lời dạy của Bác về các đức tính đối với Ngành.

 

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hòa – ĐUV phát biểu

 

Qua buổi sinh hoạt, mỗi một đảng viên, công chức, người lao động trong đơn vị nhận thức rõ phải thường xuyên quán triệt, học tập những lời dạy của Bác Hồ kính yêu đối với ngành KSND; xây dựng môi trường văn hóa công sở lành mạnh, dân chủ, đoàn kết, nhân ái nghĩa tình; cụ thể hóa việc học tập và làm theo Bác vào từng nội dung công việc của các cá nhân, tập thể để vận dụng linh hoạt, hiệu quả; từ đó, nỗ lực hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong công tác đấu tranh phòng chống các loại tội phạm; bảo vệ và phát huy các giá trị tốt đẹp, bền vững của truyền thống văn hóa, con người trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Nguyễn Văn Hùng - Bí thư Chi bộ 2