Chủ nhật, 14/04/2024
- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”! - Nhiệt liệt chào mừng 20 năm ngày tái lập tỉnh Đắk Nông (01/01/2004 – 01/01/2024)!

Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị trung ương 8 (khóa XIII)

Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị Trung ương  8 (Khóa XIII) do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức theo hình thức thi trắc nghiệm trực tuyến trên trang thông tin điện tử tổng hợp Báo cáo viên (baocaovien.vn).

  Cuộc thi nhằm tuyên truyền, phổ biến về các nội dung cốt lõi, quan trong của Hội nghị Trung ương 8 (Khóa XIII); qua đó, góp phần giúp cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và người lao động Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Đắk Nông nói riêng; cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong và ngoài nước nói chung nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn các nội dung của Hội nghị Trung ương 8 (Khóa XIII).

Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị Trung ương kháo, khóa XIII

 

Đối tượng: Là cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động; chiến sỹ lực lượng vũ trang; đoàn viên, hội viên các tổ chức chính trị - xã hội và các tầng lớp Nhân dân ở trong và ngoài nước.

Nội dung: Tìm hiểu về những nội dung cơ bản, cốt lõi của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XIII) của Đảng, gồm: (1) Nghị quyết số 42-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Hội nghị lần thứ tám, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới”; (2) Nghị quyết số 43-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Hội nghị lần thứ tám, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về “Tiếp tục phát huy truyền thống đại đoàn kết dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc”; (3) Nghị quyết số 44-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Hội nghị lần thứ tám, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; (4) Nghị quyết số 45-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Hội nghị lần thứ tám, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về “Tiếp tục xây dựng đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới”.

Hình thức: Cuộc thi được tổ chức theo hình thức trắc nghiệm, trực tuyến trên Trang Thông tin điện tử tổng hợp Báo cáo viên của Ban Tuyên giáo Trung ương tại địa chỉ https://baocaovien.vn và các báo, tạp chí, trang thông tin điện tử có đường Link liên kết hoặc quét mã QR để tìm hiểu và tham gia thi.

Quét mã QR để xem Thể lệ Cuộc thi.

Phương thức tiến hành: theo 3 bước:

Bước 1: Nhập các thông tin cá nhân: Số CMND/CCCD; Họ và Tên (Ký tự có dấu); số điện thoại liên hệ; địa phương, đơn vị; chuyên môn công tác. Các thông tin bắt buộc này là thông tin không thay đổi và được sử dụng trong suốt quá trình tham gia dự thi.

Bước 2: Người dự thi bấm nút “Vào thi” để vào phần trả lời câu hỏi. Người dự thi trả lời các câu hỏi bằng cách chọn 01 phương án đúng nhất (đối với các câu hỏi trắc nghiệm) hoặc điền từ thích hợp (đối với các câu hỏi ở dạng điền từ).

Bước 3: Sau khi trả lời các câu hỏi, người dự thi phải dự đoán tổng số lượt người thi trả lời chính xác 10 câu hỏi trước; nhấp chuột vào phần “Nộp bài” để kết thúc phần trả lời.

Thời gian: Cuộc thi diễn ra từ ngày 26/2/2024 đến hết ngày 17/3/2024 (tương ứng 3 tuần thi), cụ thể:

- Tuần thứ nhất: Từ ngày 26/2 - 03/3/2024;

- Tuần thứ hai: Từ ngày 04/3 - 10/3/2024;

- Tuần thứ ba: Từ ngày 11/3 -17/3/2024.

Cơ cấu Giải thưởng, mỗi tuần (Ban Tổ chức sẽ công bố và trao giải mỗi tuần), gồm:

- 01 Giải Nhất: 3.000.000 đồng/giải (Ba triệu đồng/giải)

- 02 Giải Nhì: 2.000.000 triệu đồng/giải (Hai triệu đồng/giải)

- 03 Giải Ba: 1.000.000 đồng/giải (Một triệu đồng/giải)

- 05 Giải Khuyến khích: 500.000 đồng/giải (Năm trăm nghìn đồng/giải).

Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị Trung ương  8 (Khóa XIII) không chỉ là sân chơi tri thức, hấp dẫn mà còn là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động; chiến sỹ lực lượng vũ trang; đoàn viên, hội viên các tổ chức chính trị - xã hội và các tầng lớp Nhân dân ở trong và ngoài nước.

                             Lữ Nhiên Hương - Đảng ủy Khối CCQ và DN tỉnh