Chủ nhật, 14/04/2024
- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”! - Nhiệt liệt chào mừng 20 năm ngày tái lập tỉnh Đắk Nông (01/01/2004 – 01/01/2024)!

Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh kết nối trực tuyến Hội nghị nghiên cứu, quán triệt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024

Sáng ngày 19/01/2024, tại Phòng họp số 6, Văn phòng Tỉnh ủy; Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông tổ chức Hội nghị nghiên cứu, quán triệt chuyên đề năm 2024 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII” bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Điểm cầu tại Đảng ủy Khối

Tại điểm cầu của Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, có 190 đại biểu là Báo cáo viên Tỉnh ủy công tác tại Đảng ủy Khối, Báo cáo viên Đảng ủy Khối, cấp ủy các TCCS đảng trực thuộc và đại diện lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc, đoàn thể Đảng ủy Khối tham dự; đồng chí Nguyễn Văn Dự - Phó Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị. Ngoài ra, Đảng bộ Khối còn có 08 điểm cầu ở các TCCS đảng trực thuộc (Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Trường Chính trị tỉnh, Báo Đắk Nông, Viễn thông Đắk Nông và Hội Nông dân tỉnh…) với hơn 200 cán bộ, đảng viên và quần chúng của cơ quan, đơn vị tham gia.

Hội nghị được nghe PGS.TS Nguyễn Quốc Dũng - Ủy viên Hồi đồng lý luận Trung ương, Giám đốc Học viên chính trị Khu vực II tại Thành phố Hồ Chí Minh giới thiệu và truyền đạt nội dung chuyên đề năm 2024 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII”, với những nội dung cơ bản: Sự cần thiết phải học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng nền hành chính nhà nước, vận dụng trong đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số hiện nay; tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nền hành chính Nhà nước; vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số hiện nay ở Đắk Nông…

                                  Lữ Nhiên Hương - Đảng ủy Khối