Thứ năm, 23/05/2024
- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”! - Nhiệt liệt chào mừng 20 năm ngày tái lập tỉnh Đắk Nông (01/01/2004 – 01/01/2024)!

Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ X, năm 2024

Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ X, năm 2024 do Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì phối hợp với Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại và Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức phát động vào ngày 28/3/2024 tại Thủ đô Hà Nội.

 

Giải thưởng thông tin đối ngoại lần thứ X, năm 2024 nhằm tôn vinh những tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm, sản phẩm xuất sắc trong lĩnh vực thông tin đối ngoại; từ đó, tạo động lực cho các tập thể, cá nhân tích cực làm tốt công tác tuyên truyền, thông tin đối ngoại, phát huy tối đa tính chủ động, tích cực của các lực lượng và nâng cao chất lượng công tác thông tin đối ngoại; triển khai có hiệu quả các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác thông tin đối ngoại, nhằm tiếp tục khẳng định công tác thông tin đối ngoại là một bộ phận quan trọng trong công tác tư tưởng và đối ngoại của Đảng.

Đối tượng: Công dân Việt Nam và nước ngoài có tác phẩm (hoặc sản phẩm) về thông tin đối ngoại được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng; xuất bản, phát hành, công bố, thực hiện và được tổ chức trong và ngoài nước (từ 01/7/2023 - 30/6/2024).

Nội dung: Giải thưởng toàn quốc về Thông tin đối ngoại lần thứ X, năm 2024 xét tặng cho các tác phẩm (hoặc sản phẩm) thuộc 10 hạng mục: Video Clip; các sáng kiến, sản phẩm có giá trị thông tin đối ngoại; ảnh; truyền hình; phát thanh; sách; báo in tiếng việt; báo điện tử, trang thông tin điện tử tiếng Việt; báo in tiếng nước ngoài; báo điện tử, trang thông tin điện tử tiếng nước ngoài.

Cơ cấu giải thưởng: Gồm 01 Giải đặc biệt của tất cả các hạng mục; 01 Giải Nhất, 02 Giải Nhì, 03 Giải Ba và 05 Giải Khuyến khích cho từng hạng mục.

Phương thức và hồ sơ gửi dự thi:

Ban Tổ chức khuyến khích các tác giả/nhóm tác giả gửi tác phẩm/sản phẩm dự thi bằng file điện tử về địa chỉ E-Mail: giaithongtindoingoai10@gmail.com.

Thời hạn nhận tác phẩm dự thi: Đến hết ngày 31/7/2024.

Thể lệ và các thông tin khác có liên quan cần nghiên cứu và tìm hiểu, đề nghị truy cập theo đường Link hoặc quét mã QR Code (theo mã đính kèm) để biết và thực hiện.                                                                                                   

 

 
 

 

                                                                                

 

 

Giải thưởng toàn quốc về công tác thông tin đối ngoại lần thứ X, năm 2024 có ý nghĩa hết sức quan trọng, nhằm tôn vinh lực lượng làm công tác thông tin đối ngoại; thông qua các tác phẩm (hoặc sản phẩm) thông tin đối ngoại mang hình ảnh đất nước, con người, văn hóa, trí tuệ Việt Nam đến với thế giới. Đồng thời, tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác thông tin đối ngoại của Đảng ta trong điều kiện hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng; qua đó, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, công chức viên chức và người lao động; đoàn viên, hội viên đối với việc thực hiện Kết luận số 57-KL/TW, ngày 15/6/2023 của Bộ Chính trị “Về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới”.

Lữ Nhiên Hương - Đảng ủy Khối CCQ - DN tỉnh