Thứ ba, 21/05/2024
- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”! - Nhiệt liệt chào mừng 20 năm ngày tái lập tỉnh Đắk Nông (01/01/2004 – 01/01/2024)!

Văn phòng Đảng ủy Khối

LỌC VĂN BẢN

STT Số hiệu Tiêu đề Đơn vị ban hành Tải về
1 1013-KL/ĐUK Kết luận của BCH Đảng bộ Khối Về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của TCCS đảng trong thực hiện cải cách hành chính ở cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
2 1014-KL/ĐUK Kết luận của BCH Đảng bộ Khối Về tiếp tục tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
3 78-BC/ĐUK BC kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 10, một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 11/2021 Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
4 32-SL/VPĐUK Chương trình thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW, ngày 24/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới Văn phòng cơ quan Đảng ủy Khối
5 31-SL/VPĐUK Chương trình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đăk Nông lần thứ XII về nâng cao chất lượng dạy và học gắn với việc triển khai Chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới trên địa bàn giai đoạn 2021-2025 Văn phòng cơ quan Đảng ủy Khối
6 28-SL/VPĐUK Nghị quyết Tỉnh ủy Văn phòng cơ quan Đảng ủy Khối
Trang
2
Showing 21 - 26 of 26 results.