Thứ ba, 21/05/2024
- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”! - Nhiệt liệt chào mừng 20 năm ngày tái lập tỉnh Đắk Nông (01/01/2004 – 01/01/2024)!

Kế hoạch công tác chuẩn bị và tiến hành Đại hội Hội CCB cấp cơ sở tiến tới Đại hội đại biểu Hội CCB Khối CCQ và DN tỉnh Đăk Nông lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022-2027

 

            Toàn văn Kế hoạch được đăng tải tại đây .