Thứ ba, 21/05/2024
- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”! - Nhiệt liệt chào mừng 20 năm ngày tái lập tỉnh Đắk Nông (01/01/2004 – 01/01/2024)!

Về việc Lãnh đạo Đại hội Hội CCB cấp cơ sở và Đại hội Hội CCB Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Đăk Nông lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022-2027

 

            Toàn văn Công văn truy cập  tại đây .