Thứ sáu, 24/05/2024
- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”! - Nhiệt liệt chào mừng 20 năm ngày tái lập tỉnh Đắk Nông (01/01/2004 – 01/01/2024)!

Một số kết quả thực hiện nhiệm vụ quý I năm 2023 ngành bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Nông

Theo Bảo hiểm xã hội tỉnh, tính đến 31/03/2023, tổng số người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) là 549.285 người, đạt 89,68% kế hoạch BHXH Việt Nam tạm giao năm 2023. Tỷ lệ bao phủ BHXH chiếm 8,33% lực lượng lao động trong độ tuổi. Tỷ lệ bao phủ BHTN chiếm 6,95% lực lượng lao động trong độ tuổi. Tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 80,3%.

Số thu BHXH, BHYT, BHTN là 269 tỷ 261 triệu đồng, đạt 21,96 % kế hoạch BHXH Việt Nam tạm giao năm 2023. Tổng số nợ tính đến hết tháng 03/2023 là 58 tỷ 886 triệu đồng, giảm 1,03% so với cùng kỳ năm trước.

Công tác cấp sổ BHXH, thẻ BHYT, chốt sổ BHXH được ngành triển khai kịp thời, đảm bảo 100% người tham gia được cấp sổ BHXH, thẻ BHYT. Công tác giải quyết chế độ, chính sách BHXH, BHYT kịp thời, đảm bảo đúng theo quy trình quy định của Ngành (trong quý I/2023, ngành BHXH đã giải quyết chế độ, chính sách cho 1.924 lượt người). Phối hợp với ngành Y tế thanh toán chi phí khám chữa bệnh bằng BHYT cho 183.565 lượt người, tăng 54,5% so với cùng kỳ năm trước.

Thực hiện tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính kịp thời, đúng quy định (toàn ngành tiếp nhận 29.245 hồ sơ, trả kết quả 26.837 hồ sơ; trong đó, hồ sơ trả qua dịch vụ bưu chính 4.374 hồ sơ; trả trực tiếp tại Bộ phận một cửa 4.870 hồ sơ; không có phát sinh trả 1.094 hồ sơ (điều chỉnh lương, báo giảm do nghỉ thai sản,…).

Để hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch BHXH Việt Nam giao, kịp thời giải quyết đúng đủ các chế độ, chính sách BHXH, BHYT cho người tham gia. Trong quý II/2023, ngành BHXH Đắk Nông tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đồng bộ về phát triển người tham gia BHXH, BHYT góp phần nâng cao tỷ lệ bao phủ BHXH toàn dân. Phối hợp với các cấp, các ngành, các đoàn thể, địa phương, các cơ quan báo chí tăng cường tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT với đa dạng hình thức, phong phú về nội dung tuyên truyền. Đẩy mạnh triển khai khám chữa bệnh BHYT bằng căn cước công dân gắn chíp, ứng dụng VneID; tích cực, chủ động phối hợp với Công an tỉnh trong việc rà soát thông tin, đối chiếu, xác thực số CCCD/ĐDCN của người tham gia BHXH, BHYT. Tăng cường công tác quản lý tài chính; cải cách phương thức, thủ tục thanh toán, chi trả, quản lý chi trả các chế độ BHXH, BHYT đảm bảo chính xác, kịp thời đúng quy định của Nhà nước cho người thụ hưởng trên địa bàn. Nâng cao hiệu quả giám định thanh toán chi phí KCB BHYT bằng dữ liệu điện tử đối với tất cả các cơ sở khám chữa bệnh BHYT trên địa bàn tỉnh; chủ động và phối hợp với Ngành Y tế kiểm soát các chi phí bất hợp lý tại các cơ sở KCB BHYT theo cảnh báo từ Hệ thống.

Thanh Tùng