Thứ tư, 19/06/2024
- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”! - Nhiệt liệt chào mừng 20 năm ngày tái lập tỉnh Đắk Nông (01/01/2004 – 01/01/2024)!

Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội thảo Chuyển đổi số trong công tác Đảng “Từ nhận thức đến hành động”

Thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 01/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Chuyển đổi số tỉnh Đắk Nông đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”; nhằm giúp cấp ủy đảng nắm vững những vấn đề cơ bản về chuyển đổi số để từng bước vận dụng và triển khai có hiệu quả chuyển đổi số trong công tác Đảng, sáng 03/10/2023, tại Hội trường 200 chỗ, Trung tâm Hội nghị tỉnh Đắk Nông, Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội thảo Chuyển đổi số trong công tác Đảng “Từ nhận thức đến hành động”. Tham dự Hội thảo có đại diện các ban đảng của Tỉnh ủy, Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông, Lãnh đạo Viễn thông Đắk Nông; các đồng chí UVBTV Đảng ủy Khối; các tổ chức cơ sở trực thuộc Đảng ủy Khối. Đồng chí Huỳnh Ngọc Anh - UVBTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối, đồng chí Bùi Hồng Mến Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy khối đồng chủ trì Hội thảo.

 

Quang cảnh Hội thảo

Tại Hội thảo, các đại biểu được xem Phóng sự về chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Đắk Nông và trong toàn Đảng bộ Khối thời gian qua. Hội thảo nhận được khá nhiều ý kiến tham luận và phát biểu làm rõ vấn đề Chuyển đổi số trong công tác Đảng: Chuyển đổi số là gì? Kết quả chuyển đổi số của tỉnh Đắk Nông trên cơ sở hợp tác với Viễn thông Đắk Nông; Những nền tảng số hiện nay của tỉnh để thực hiện chuyển đổi số; Việc áp dụng các phần mềm ứng dụng trong công tác đảng hiện nay tại tỉnh Đắk Nông; Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác học tập, quán triệt tuyên truyền chỉ thị, nghị quyết của Đảng, thông tin, định hướng dư luận xã hội; Sổ tay điện tử về nghiệp vụ công tác Đảng… Các ý kiến đều nhấn mạnh, để thực hiện chuyển đổi số hiệu quả, cấp ủy các TCCS đảng cần có sự chỉ đạo quyết liệt, nhất là các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền trong tham mưu trong công tác chuyển đổi số.

Kết luận Hội thảo, đồng chí Huỳnh Ngọc Anh - UVBTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối nhấn mạnh, chuyển đổi số nói chung và chuyển đổi số trong công tác đảng hiện nay của Đảng bộ khối nói riêng là một nhiệm vụ trọng tâm, để đáp ứng yêu cầu trong tình hình mời. Trong thời gian qua, cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng, các cơ quan, đơn vị trong khối chưa triệt để tích cực, chủ động thực hiện chuyển đổi số trong nền tảng số, chuyển đổi số; các điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin còn thiếu và chưa đồng bộ; ứng dụng các phần mềm chưa được phát huy, ít hiệu quả; một số tiện ích qua các phần mền chưa cao do bị các giới hạn về chức năng; đội ngũ cán bộ công nghệ thông tin ở các cơ quan, đơn vị còn thiếu,…

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tiếp thu đầy đủ các ý kiến của đại biểu tham dự. Để tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, tích cực chuyển đổi số trong công tác Đảng, đồng chí yêu cầu toàn Đảng bộ thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp: (1) Ban hành Nghị quyết chuyên đề về chuyển đổi số trong công tác đảng của Đảng bộ Khối đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030. (2) Triển khai thực hiện tốt các nhóm giải pháp về nâng cao nhận thức về chuyển đổi số; giải pháp về hạ tầng số; giải pháp về nền tảng số; giải pháp về dữ liệu số; giải pháp về nhân lực số; giải pháp bảo đảm an toàn, an ninh mạng. (3) Khai thác có hiệu quả các ứng dụng trên phần mềm quản lý văn bản, điều hành, tích hợp chuyển đổi số, triển khai hiệu quả các trang thông tin điện tử ở các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; nghiên cứu, triển khai hệ thống học tập lý luận chính trị, các phầm mềm khác (kê khai tài sản, thu nộp đảng phí, phòng họp không giấy, mở rộng tính năng phòng họp trực tuyến của Đảng ủy Khối…). (4) Các TCCS đảng quán triệt, quán triệt lại các chủ trương, nghị quyết của Đảng về chuyển đổi số đến cán bộ, đảng viên; cụ thể hóa, xây dựng kế hoạch thực hiện chuyển đổi số trong công tác Đảng tại tổ chức đảng cho phù hợp. Trước mắt, khai thác đầy đủ sử dụng có hiệu quả các ứng dụng hiện có trên ứng dụng hệ thống điều hành, tích hợp trong chuyển đổi số, các trang thông tin điện tử tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tạo sự đồng bộ, liên thông trong quản lý, điều hành…

Với quyết tâm chính trị cao, thời gian tới, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cùng với các cấp ủy, các cơ quan, đơn vị trong Khối triển khai phát triển công nghệ thông tin, chuyển đổi số phù hợp trong công tác Đảng; tạo môi trường thuận lợi trong trao đổi thông tin; khai thác dữ liệu, sử dụng hiệu quả các phần mềm ứng dụng, góp phần đổi mới phong cách làm việc, nâng cao chất lượng cán bộ, đảng viên; thúc đẩy cải cách hành chính trong công tác Đảng.

Trần Thị Sang - Văn phòng Đảng ủy Khối