Thứ tư, 24/04/2024
- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”! - Nhiệt liệt chào mừng 20 năm ngày tái lập tỉnh Đắk Nông (01/01/2004 – 01/01/2024)!

Khối thi đua số 2 tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2023, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024

Ngày 08/1/2023, Khối thi đua số 2 tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Tham dự Hội nghị có đồng chí Lê Thị Thúy Hằng - đại diện Ban Thi đua, khen thưởng tỉnh; về phía Khối thi đua số 2, có đồng chí Bùi Hồng Mến - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, đơn vị Khối trưởng; đồng chí Nguyễn Viết Bé - Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh, đơn vị Khối phó; đồng chí Nguyễn Phú Nghĩ - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đồng chí Nguyễn Hữu Lành - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cộng đồng tỉnh; đồng chí Trần Văn Hải - Phó Tổng Biên tập Báo Đắk Nông và các đồng chí phụ trách công tác thi đua, khen thưởng của các cơ quan, đơn vị thuộc Khối thi đua số 02.

Trong năm 2023, Khối thi đua số 2 tiếp tục phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản quy định, hướng dẫn về công tác thi đua, khen thưởng và các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong Khối. Kịp thời xây dựng Quy chế, kế hoạch hoạt động; phát động và ký kết thi đua, tổ chức đăng ký xây dựng mô hình, gương điển hình để nhân rộng trong toàn Khối. Công tác thi đua khen thưởng trong Khối có nhiều đổi mới, nâng cao chất lượng và chuyển biến rõ nét; các phong trào thi đua đã được phát động với nhiều nội dung phong phú, có trọng tâm, trọng điểm và tiêu chí cụ thể, sát thực tiễn, phù hợp với cơ quan, đơn vị, thu hút đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, lao động tham gia, tạo động lực, góp phần tích cực vào thực hiện nhiệm vụ được giao. Các phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 20 năm ngày thành lập tỉnh Đắk Nông; “Đắk Nông chung sức xây dựng nông thôn mới”, “mỗi cơ sở đảng lãnh đạo cơ quan, đơn vị nhận đỡ đầu, hỗ trợ 01 xã trong chương trình xây dựng nông thôn mới”; phong trào “Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Đắk Nông”; phong trào “Đắk Nông chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”… đều được cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong Khối hưởng ứng, tích cực tham gia và đạt nhiều kết quả quan trọng. Tích cực thi đua thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2023 và quy định nêu gương; tổ chức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động cam kết tu dưỡng, rèn luyện; đăng ký xây dựng mô hình, gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong năm, Khối đã tổ chức các phong trào hoạt động chung, đã tổ thành công Hội thao chào mừng 78 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hoà Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam và kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh Đắk Nông; qua đó, tổ chức thăm, tặng quà cho các đối tượng đang sống tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh với tổng kinh phí hơn 10 triệu đồng.

Công tác khen thưởng được thực hiện kịp thời, khách quan, công khai, dân chủ, đúng đối tượng, tạo động lực thúc đẩy, phát huy sự nỗ lực phấn đấu của đội ngũ cán bộ, công chức trong cơ quan, đơn vị tích cực, chủ động tham mưu cho lãnh đạo cơ quan, đơn vị triển khai, thực hiện hoàn thành tốt các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra, góp phần vào việc phát triển kinh tế - xã hội, ổn định quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh; cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong Khối chấp hành tốt chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định, quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị; không có cán bộ, công chức, viên chức, người lao động vi phạm pháp luật.

Tại Hội nghị, Khối thi đua số 2 đã giới thiệu 05 mô hình điển hình trong phong trào thi đua để nhân rộng: Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Đắk Nông với mô hình “Cán bộ, công chức và người lao động Cơ quan Đảng ủy Khối nói không với tệ nạn xã hội”; Trường Chính trị tỉnh Đắk Nông: “Kết hợp Trường bình yên, cán bộ giảng viên mẫu mực”; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Nông: “Zalo kết nối bình yên”; Trường Cao đẳng Cộng đồng Đắk Nông xây dựng mô hình “Giáo dục lý tưởng cách mạng cho học sinh, sinh viên Trường Cao đẳng Cộng đồng Đắk Nông” và Báo Đắk Nông với mô hình “Cơ quan tự quản về An ninh trật tự”.

Cũng tại Hội nghị, Khối thi đua cũng đã bình xét, suy tôn các đơn vị dẫn đầu Khối thi đua năm 2023 và đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng Cờ thi đua cho Trường Cao đẳng Cộng đồng Đắk Nông; tặng Bằng khen cho Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; đồng thời, thống nhất bầu Trường Chính trị tỉnh Đắk Nông làm Khối trưởng, Báo Đắk Nông làm Khối phó năm 2024. Khối thi đua cũng thông qua phát động phong trào thi đua và ký kết giao ước thi đua năm 2024.

 

Toàn cảnh Hội nghị

                                                      Đặng Thị Như Ý - Văn phòng Đảng ủy Khối