Thứ ba, 28/05/2024
- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”! - Nhiệt liệt chào mừng 20 năm ngày tái lập tỉnh Đắk Nông (01/01/2004 – 01/01/2024)!

Công đoàn Viên chức tỉnh hoàn thành Kế hoạch đại hội công đoàn cơ sở, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Thực hiện sự chỉ đạo của Liên đoàn Lao động tỉnh, Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức tỉnh đã ban hành Kế hoạch chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức đại hội công đoàn cơ sở (CĐCS) tiến tới Đại hội III Công đoàn Viên chức tỉnh Đắk Nông.

Đến nay, 58/58 CĐCS trực thuộc Công đoàn viên chức tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2023 - 2028 (Khối cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập gồm 49 CĐCS; Khối doanh nghiệp 09 CĐCS), 01 CĐCS đại hội điểm và 03 CĐCS doanh nghiệp bầu chủ tịch trực tiếp tại đại hội.

Với phương châm “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”, Ban chấp hành các CĐCS đã thể hiện tinh thần trách nhiệm, tâm huyết, trí tuệ, bám sát đề cương, hướng dẫn của Công đoàn Viên chức, xây dựng chương trình, nội dung, công tác chỉ đạo, điều hành đại hội đảm bảo đúng nguyên tắc, quy định, hướng dẫn của Điều lệ Công đoàn Việt Nam và Liên đoàn Lao động tỉnh, hầu hết các báo cáo trình đại hội đều có chất lượng tốt.

Đại hội CĐCS Công ty Bảo Việt Đắk Nông

 

Nội dung báo cáo chính trị đã đánh giá đúng chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn; bám sát tình hình, nhiệm vụ hoạt động công đoàn của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; báo cáo đánh giá khá toàn diện và đã nêu bật được các kết quả đạt được và những tồn tại, hạn chế của nhiệm kỳ 2017 - 2022; xác định rõ phương hướng, mục tiêu phấn đấu xây dựng các nhóm chỉ tiêu phù hợp, đồng thời đề ra những nhiệm vụ, giải pháp thực hiện có tính khả thi cao, phát triển toàn diện trong nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Tại đại hội, ban chấp hành các CĐCS cũng đánh giá kiểm điểm một cách thẳng thắn, nghiêm túc, khách quan nhất là những hạn chế của ban chấp hành trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghị quyết và hoạt động công đoàn của nhiệm kỳ trước, trong đó có sự thay đổi nhân sự và ảnh hưởng của đại dịch Covid-19…; gắn trách nhiệm của đồng chí chủ tịch, đồng thời đưa ra hướng khắc phục trong nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Kết quả, 100% CĐCS đã bầu đủ số lượng, 252 đồng chí vào Ban Chấp hành, 105 đồng chí ủy viên UBKT CĐCS và 111 đại biểu dự Đại hội III Công đoàn Viên chức tỉnh đúng quy định, đủ tiêu chuẩn. Như vậy, đại hội các CĐCS nhiệm kỳ 2023 - 2028 hoàn thành sớm so với kế hoạch đề ra.  

Ban Chấp hành mới Công đoàn Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh

                                            Nguyễn Quang Hiệp - Công đoàn Viên chức