Thứ ba, 28/05/2024
- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”! - Nhiệt liệt chào mừng 20 năm ngày tái lập tỉnh Đắk Nông (01/01/2004 – 01/01/2024)!

Đại hội Công đoàn cơ sở Cục Thi hành án dân sự, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Nông, lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Ngày 12/4/2023, Công đoàn cơ sở Cục Thi hành án dân sự, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Nông tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở (CĐCS) nhiệm kỳ 2023 - 2028, tham dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí Bí thư Đảng ủy, Bí thư Chi bộ và các đồng chí Thường trực, lãnh đạo CĐVC tỉnh Đắk Nông.

Toàn cảnh Đại hội CĐCS VKS nhân dân tỉnh

Toàn cảnh Đại hội CĐCS Cục thi hành án Dân sự tỉnh

Đại hội đã nghe báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn, nhiệm kỳ 2017 - 2022 và phương hướng, nhiệm vụ, nhiệm kỳ 2023 - 2028; báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Công đoàn cơ sở Cục thi hành án Dân sự, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đắk Nông đều cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội công đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2022 đề ra: Các chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết của Công đoàn được tổ chức triển khai tới 100% đoàn viên công đoàn; 100% đoàn viên đạt danh hiệu đoàn viên công đoàn xuất sắc; hàng năm đều đạt CĐCS hoàn thành tốt nhiệm vụ; 95% nữ công chức trở lên đều được công nhận đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; Ban Chấp hành công đoàn phối hợp với cơ quan thực hiện đúng, đầy đủ và kịp thời các chế độ chính sách đối với cán bộ, đoàn viên đảm bảo dân chủ, công khai; đại diện Ban Chấp hành CĐCS tham gia trong các Hội đồng Thi đua - Khen thưởng; Hội đồng xét duyệt sáng kiến; Hội đồng xét duyệt nâng lương trước thời hạn…đồng thời, bảo vệ tốt về quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên công đoàn trong cơ quan theo đúng quy định của pháp luật.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội tại Đại hội CĐCS, các đồng chí lãnh đạo đánh giá cao kết quả hoạt động công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017 - 2022. Trong nhiệm kỳ vừa qua, mặc dù dịch bệnh Covid - 19 ảnh hưởng đến nhiều hoạt động nói chung và công đoàn nói riêng, tuy nhiên được sự quan tâm của cấp ủy Đảng, sự nỗ lực của Ban chấp hành và sự cố gắng vượt khó của toàn thể đoàn viên và người lao động nên hoạt động công đoàn, các phong trào thi đua vẫn được duy trì và đạt nhiều thành tích đáng khích lệ và đề nghị Ban Chấp hành CĐCS nhiệm kỳ mới tiếp tục phát huy những thành tích đạt được khắc phục những tồn tại, hạn chế nhiệm kỳ qua, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội nhiệm hội nhiệm kỳ 2023 - 2028. 

Đại hội cũng đã tiến hành bầu Ban chấp hành công đoàn nhiệm kỳ 2023 -2028, đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Chánh Văn phòng được bầu giữ chức Chủ tịch CĐCS Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; đồng chí Đinh Thị Mùi, giữ chức Chủ tịch CĐCS Cục Thi hành án Dân sự, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đại hội cũng bầu các đồng chí đại biểu chính thức dự Đại hội Công đoàn Viên chức tỉnh lần thứ III.

Với tinh thần đổi mới, dân chủ, đoàn kết, phát triển, nhiệm kỳ 2023 - 2028, Ban Chấp hành 02 CĐCS Cục Thi hành án dân sự, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh tiếp tục pháp huy những mặt mạnh, vượt qua khó khan, thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ và cụ thể hóa thành chương trình kế hoạch để thực hiện đạt hiệu quả cao Nghị quyết tại Đại hội Công đoàn cơ sở đề ra.

VP Công đoàn Viên chức tỉnh Đắk Nông