Thứ năm, 25/04/2024
- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”! - Nhiệt liệt chào mừng 20 năm ngày tái lập tỉnh Đắk Nông (01/01/2004 – 01/01/2024)!

Khối thi đua số 1 sơ kết công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm 2019

Ngày 4/7/2019, Khối Thi đua số 1 tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm 2019; thảo luận, thống nhất nội dung thi đua 6 tháng cuối năm 2019. Đồng chí Lê Khắc Ghi, TUV, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - đơn vị là Khối trưởng Khối Thi đua số 1 (năm 2019) chủ trì Hội nghị.

Khối Thi đua số 1 gồm 6 đơn vị: Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, Khối Thi đua số 1 đã tập trung tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo triển khai kịp thời và hiệu quả việc học tập, quán triệt và triển khai các các chỉ thị, nghị quyết của Đảng khóa XII; triển khai Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019 về "Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; triển khai thực hiện Đề án 05-ĐA/TU ngày 05/7/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong Đảng bộ tỉnh Đắk Nông”; tham mưu sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng trên lĩnh vực xây dựng Đảng. Đến nay, 100% các cơ quan Đảng của Tỉnh ủy đã hoàn thành việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy theo tinh thần Nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Hưởng ứng các phong trào thi đua do các cấp phát động, trong 6 tháng đầu năm 2019, các đơn vị trong Khối thi đua số 1 đã chủ động triển khai có hiệu quả, với các phong trào “Đắk Nông chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Cải cách hành chính”. Điển hình, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Quân Cảng Sài Gòn tổ chức thăm, tặng quà, chúc thọ 07 Mẹ Việt Nam Anh hùng trị giá các phần quà 30 triệu đồng; trao 100 suất quà, trị giá 50 triệu đồng cho các hộ chính sách, hộ nghèo trên địa bàn tỉnh; hỗ trợ 80 triệu đồng để xây nhà tình nghĩa cho cựu chiến binh Hải quân Hoàng Thế Vinh ở xã Đắk Ngo (Tuy Đức) và trao 10 suất học bổng (mỗi suất 1 triệu đồng) cho 10 học sinh Trường THPT Đắk Song (Đắk Song). Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao 50 suất quà trị giá 15 triệu đồng cho bon kết nghĩa - bon Đắk Krai, Đắk Gằn, Đắk Mil.

Văn phòng Tỉnh ủy xây dựng phong trào tương thân tương ái giúp đỡ lẫn nhau giữa cán bộ, công chức trong cơ quan từ nguồn “quỹ tương trợ” với 11 lượt người vay với số tiền 15 triệu/1 người.

Ban Nội chính Tỉnh ủy đã giúp đỡ xã Thuận An thực hiện tốt và duy trì “đạt” một số tiêu chí liên quan đến đảm bảo an ninh, quốc phòng và xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở. Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan hỗ trợ xã Nhân Cơ, đến nay xã đã đạt chuẩn xã nông thôn mới; Ban Dân vận Tỉnh ủy hỗ trợ xã Nghĩa Thắng giữ vững các tiêu chí xây dựng Nông thôn mới; tổ chức thăm và chúc tết cán bộ hưu trí, lực lượng cốt cán là người đồng bào DTTS, Đội công tác vận động quần chúng xây dựng cơ sở 590 suất quà, tổng số tiền là 295 triệu đồng. Tặng quà cho các gia đình chính sách, khó khăn, neo đơn và bà con trong bon trị giá 13.500.000 đồng.

Trong 6 tháng cuối năm 2019, Khối Thi đua số 01 xác định phát động thi đua tập trung tham mưu cho kịp thời, hiệu quả cho Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chuẩn bị tốt các nội dung phục vụ công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII. Phối hợp tổ chức thành công Hội thao khối Đảng tỉnh Đăk Nông lần thứ IV (tổ chức vào 23 - 25/7/2019).

                                                          Thành Nhân - BTGTU