Thứ ba, 21/05/2024
- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”! - Nhiệt liệt chào mừng 20 năm ngày tái lập tỉnh Đắk Nông (01/01/2004 – 01/01/2024)!

Phát huy vai trò của Tổ Nữ công Trường Chính trị tỉnh Đắk Nông trong phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”

Nhận thức vai trò của người Phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ đổi mới, những năm qua Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường đã quan tâm chỉ đạo và tạo điều kiện thuận lợi để Ban Nữ công của Trường không ngừng phát triển và tổ chức được nhiều phong trào thi đua sâu rộng, có ý nghĩa thiết thực, hiệu quả, trong đó phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” được cụ thể hoá phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ chính trị của Trường.

Tổ Nữ công Trường Chính trị tỉnh tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc

Hưởng ứng phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, Tổ Nữ công Nhà trường đã tích cực tuyên truyền, vận động, xây dựng kế hoạch, xác định những nhiệm vụ trọng tâm và tích cực, triển khai thực hiện đạt kết quả như:

Phụ nữ tích cực học tập. Việc tích cực học tập luôn được thực hiện xuyên suốt, bởi tính chất chuyên môn của mỗi đồng chí thuộc Tổ Nữ công trong Nhà trường, đó là tích cực học tập chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; các quy chế, quy định của cơ quan, đơn vị, cộng đồng dân cư, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; học tập, rèn luyện bản lĩnh chính trị, lý tưởng cách mạng, học văn hóa, chuyên môn, nghiệp vụ, khoa học công nghệ, kiến thức giới, kỹ năng tổ chức cuộc sống gia đình... Tích cực học tập được chị em triển khai chủ động, tự học tập, nâng cao kiến thức, trình độ, năng lực ở mọi nơi, mọi lúc, mọi hoàn cảnh, dưới mọi hình thức. Đến nay, Tổ nữ công có 20 đồng chí, trong đó 05 thạc sỹ, 11 cử nhân; trong đó, có 04 đồng chí là cán bộ lãnh đạo ở các khoa phòng, 02 đồng chí là giảng viên chính. Trong những năm qua, chị em Tổ Nữ công của Trường đều đạt danh hiệu lao động tiên tiến trở lên, không có đồng chí nào vi phạm nội quy, quy chế, điều lệ tổ chức Đảng, cơ quan, đoàn thể. Ban Nữ công của Nhà trường đã chủ động xây dựng các chương trình, kế hoạch, tổ chức cho chị em tham gia các chương trình tìm hiểu truyền thống của Phụ nữ Việt Nam; phụ nữ tỉnh Đắk Nông, sự phát triển của phụ nữ và bình đẳng giới; tổ chức các buổi tọa đàm, đi tham quan, học hỏi kinh nghiệm thực tế các trường bạn đã góp phần nâng cao kiến thức, kinh nghiệm công tác và trong cuộc sống.

Phụ nữ lao động sáng tạo. Đối với giảng viên nữ, Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Công đoàn Nhà trường luôn tạo điều kiện thuận lợi trong việc học tập nâng cao trình độ chuyên môn. Các nữ giảng viên Nhà trường đều xác định nhiệm vụ chính là giảng dạy; do đó, từ các khâu soạn bài đến giảng bài, luôn chủ động đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng tích cực, hiệu quả, phù hợp với từng đối tượng học viên. Trong công tác nghiên cứu khoa học, 100% nữ giảng viên đã tích cực tham gia là thành viên nghiên cứu đề tài khoa học của Trường. Trong hai năm qua, đã có 08 sáng kiến kinh nghiệm được Hội đồng khoa học Nhà trường công nhận và ứng dụng đạt kết quả.

Nhìn chung, trình độ và năng lực đội ngũ cán bộ Nữ ngày càng được nâng cao, hiện nay nhân viên Nữ làm công tác hành chính đều có trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên, các nữ giảng viên hầu hết đều đạt trình độ thạc sỹ hoặc đang theo học cao học; tỷ lệ cán bộ nữ tham gia lãnh đạo, quản lý của các khoa, phòng ngày càng tăng. Trong quá trình công tác của mình, các chị em đã có những ý kiến tham mưu sát thực cho lãnh đạo Nhà trường, góp phần vào việc xây dựng Trường Chính trị phát triển ngày càng vững mạnh. Trong năm 2017-2018, có 02 đồng chí giảng viên tham gia Hội thi giảng viên dạy giỏi cấp Học viện và được công nhận là giảng viên giỏi cấp Học viện; có 07 đồng chí là nữ đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp sơ sở; có 02  đồng chí được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen. Ngoài ra, Tổ Nữ công tích cực tham gia các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, tham gia các cuộc thi của các tổ chức trên địa bàn tỉnh phát động và đạt được thành tích đáng ghi nhận.

Phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc. Trường Chính trị luôn chủ động trong công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, trong đó có những nội dung liên quan đến phong trào xây dựng đời sống văn hóa mới, phong trào “Xây dựng gia đình hạnh phúc”,  xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”...Tổ Nữ công Nhà trường đã luôn gương mẫu và nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện phong trào, thường xuyên tổ chức các buổi tọa đàm, chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi phương pháp giáo dục con cái, linh hoạt trong việc cân đối sắp xếp công việc ở Trường và cách “giữ lửa” trong gia đình. Do vậy, với tiêu chí đề ra của phong trào, chị em Nữ công của Nhà trường không có ai vi phạm, không có những vấn đề phát sinh mâu thuẫn lớn trong cuộc sống để ảnh hưởng đến tư tưởng của chị em nữ công. Đặc biệt, trong những ngày lễ, như Quốc tế Thiếu nhi 1/6, Tết Trung thu, Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, Phụ nữ Việt Nam 20/10, Tết Nguyên đán thì vai trò của Nữ công Nhà trường thể hiện rõ nét, điều đó thể hiện tinh thần gắn kết của mỗi gia đình với Nhà trường.

Có thể nói phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” với nội dung toàn diện, thiết thực, cách làm sáng tạo, linh hoạt, đã thu hút được sự tham gia, hưởng ứng tích cực trong Tổ Nữ công Nhà trường. Những kết quả đạt được chứng tỏ sức lan tỏa mạnh mẽ và sức bền của phong trào thi đua, không chỉ mang lại những lợi ích thiết thực cho phụ nữ mà còn góp phần xây dựng Tổ Nữ công vững mạnh và phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Công đoàn Nhà trường. Thông qua phong trào thi đua những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc điển hình đã được khen thưởng kịp thời, tạo sự khích lệ và có sức lan toả.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, phong trào thi đua còn có lúc mang tính hình thức, một số đồng chí Nữ công của Nhà trường chưa thật sự nhiệt tình tham gia. Việc thực hiện phong trào còn hạn chế, nhất là đối với những nữ công có con nhỏ, điều kiện kinh tế gia đình còn khó khăn, những đồng chí có chồng thường xuyên đi công tác xa hoặc công việc đặc thù; công tác xây dựng điển hình chưa được thực hiện thường xuyên; chưa chú trọng hình thức biểu dương, khen thưởng kịp thời gương điển hình tiên tiến; một số đồng chí chưa nhận thức hết ý nghĩa, tác dụng to lớn của công tác thi đua khen thưởng nên chưa thật sự nhiệt huyết tham gia thực hiện phong trào. Để phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, trong thời gian tới, Tổ Nữ công Trường Chính trị tỉnh Đắk Nông cần thực hiện tốt các giải pháp sau:

Thứ nhất, Tổ trưởng Tổ Nữ công cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đổi mới nội dung và phương pháp tuyên truyền,vận động. Coi trọng hoạt động Tọa đàm để trao đổi, áp dụng những kiến thức, kỹ năng vào thực tiễn cuộc sống, thể hiện cụ thể bằng kết quả học tập, lao động, công tác; xây dựng cuộc sống gia đình hạnh phúc; thực hành tiết kiệm; chăm sóc và nuôi dạy con, tích cực tham gia các hoạt động xã hội. Cùng với đó, đẩy mạnh việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, rèn luyện phẩm chất của Phụ nữ Việt Nam “Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang”.

Thứ hai, Đẩy mạnh tổ chức các phong trào thi đua, gắn lao động sáng tạo với xây dựng gia đình hạnh phúc. Xác định từng thời điểm để phát động các đợt thi đua ngắn hạn, dài hạn, tập trung giải quyết những khó khăn, vướng mắc có thể xảy ra để định hướng, tập hợp, vận động tất cả Nữ công Nhà trường cùng tham gia. Đặc biệt là xác định rõ từng tiêu chí và xây dựng một cách khoa học, cụ thể cho mỗi hoạt động trong việc thực hiện xuyên suốt của phong trào. Cần thực hiện tốt công tác đánh giá, tổng kết, phát hiện cá nhân điển hình, kết hợp khen thưởng kịp thời tăng cường chỉ đạo điều hành với khắc phục những tồn tại, hạn chế, xử lý nghiêm vi phạm ...

Gắn kết chặt chẽ  giữa việc phát động phong trào ở cơ quan đơn vị với việc xây dựng gia đình hạnh phúc của mỗi cá nhân, thường xuyên tổ chức các cuộc gặp gỡ giữa các chị em Nữ công để tạo ra diễn đàn trao đổi nhiều hơn nữa kinh nghiệm xây dựng gia đình hạnh phúc, có nhận thức tốt về bình đẳng giới; có kỹ năng tổ chức cuộc sống gia đình. Đặt biệt, nâng cao ý thức của mỗi đồng chí nữ công trong việc thực hiện các tiêu chí xây dựng gia đình“ 5 không, 3 sạch”  nhằm hiện tốt tiêu chí “Xây dựng gia đình hạnh phúc” và thực hiện tốt các tiêu chuẩn của gia đình văn hóa.

Thứ ba, Tổ Nữ công cần nghiên cứu, chủ động xây dựng kế hoạch, nội dung chương trình công tác của Nữ công trên cơ sở thực hiện nghị quyết của BCH Công đoàn Trường hướng dẫn. Coi trọng việc kiểm tra, giám sát thực hiện chế độ, chính sách đối với viên chức Nữ. Sâu sát, tìm hiểu, lắng nghe, nắm vững tâm tư nguyện vọng, ý kiến đề xuất hoặc kiến nghị của Nữ cán bộ giảng viên, viên chức và lao động để phối hợp với Công đoàn, chính quyền tìm biện pháp giải quyết kịp thời.

Phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” đã ngày càng đi vào đời sống và tác động mạnh mẽ đến toàn thể cán bộ, hội viên phụ nữ trong toàn tỉnh nói chung và đặc biệt đối với phụ nữ Trường Chính trị tỉnh Đắk Nông nói riêng. Với những kết quả đạt được trong thực hiện phong trào, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của Tổ Nữ công Nhà trường. Trên cơ sở mỗi cá nhân nêu cao ý thức tự học tập, tự rèn luyện, góp phần xây dựng gia đình hạnh phúc, xây dựng Nhà trường vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng của Trường trong giai đoạn mới.

Cẩm Trang