Chủ nhật, 14/04/2024
- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”! - Nhiệt liệt chào mừng 20 năm ngày tái lập tỉnh Đắk Nông (01/01/2004 – 01/01/2024)!

Công tác kết nạp đảng viên tại Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Đắk Nông đạt kết quả khá

Thực hiện Nghị quyết và Chương trình công tác trọng tâm năm 2024 của Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Đắk Nông; trong quý 1 năm 2024, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác phát triển đảng viên và đạt kết quả khá.

Trên cơ sở Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và kế hoạch Tỉnh ủy giao, Đảng ủy Khối xáy dựng Nghị quyết nhiệm vụ năm 2024, đề ra chỉ tiêu và nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để thực hiện công tác phát triển đảng viên. Đồng thời, lãnh đạo, chỉ đạo các TCCS đảng có kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác phát triển đảng viên tại cơ sở; thực hiện rà soát nguồn phát triển đảng viên, lựa chọn quần chúng ưu tú tham gia bồi dưỡng nhận thức về Đảng và phân công đảng viên theo dõi, giúp đỡ.

Qua đó, trong Quý I, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã kết nạp 26 quần chúng ưu tú vào Đảng Cộng sản Việt Nam, đạt 21,6% chỉ tiêu Nghị quyết và 27,7% chỉ tiêu Tỉnh ủy giao năm 2024. Trong đó, đoàn viên thanh niên chiếm tỷ lệ 46%; nữ chiếm tỷ lệ 57,6%. Về trình độ: đại học và trên đại học chiếm 96,2%; trung cấp chiếm 3,8%. Cũng trong Quý I, Ban Thường vụ đã khai trừ ra khỏi đảng 01 đồng chí; giới thiệu chuyển sinh hoạt đảng ra khỏi Đảng bộ Khối 34 đồng chí, tiếp nhận 21 đồng chí và chuyển nội bộ 09 đồng chí, tổng số đảng viên Đảng bộ Khối hiện nay là 3.131 đồng chí. Đội ngũ đảng viên mới ngày càng được trẻ hóa; ổn định về tư tưởng chính trị, kiên định với mục tiêu lý tưởng cách mạng, luôn phấn đấu rèn luyện, tích cực thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao để xứng đáng với danh hiệu người Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Hoàng Thị Loan - Đảng ủy Khối