Thứ ba, 28/05/2024
- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”! - Nhiệt liệt chào mừng 20 năm ngày tái lập tỉnh Đắk Nông (01/01/2004 – 01/01/2024)!

Công tác xây dựng tổ chức Đảng và đảng viên quý I/2023

Trong quý I năm 2023, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên. Theo đó, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã thực hiện đánh giá xếp loại tổ chức đảng, đảng viên năm 2022 đảm bảo thực chất, đúng quy định, hướng dẫn của Trung ương. Quyết định kiện toàn cấp ủy cơ sở với 05 trường hợp thuộc 05 TCCS đảng (chỉ định 01 đồng chí ủy viên Ban Thường vụ, 02 đồng chí ủy viên Ban Chấp hành đảng ủy cơ sở và 01 chi ủy viên chi bộ cơ sở; chuẩn y chức danh Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra đối với 01 đồng chí); đồng thời cho chủ trương kiện toàn chức danh Phó Bí thư 01 chi bộ cơ sở; đề nghị bổ sung chi ủy viên đối với 01 chi bộ cơ sở. Quyết định thành lập Đảng bộ cơ sở Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh. Xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội thi Bí thư Chi bộ giỏi năm 2023; Kế hoạch khảo sát, thành lập tổ chức đảng và tạo nguồn phát triển đảng viên trong doanh nghiệp tư nhân. Thực hiện chuyển giao 04 tổ chức đảng và 359 đảng viên về các Đảng ủy tập đoàn kinh tế, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước Quy định số 60-QĐ/TW của Ban Bí thư về tổ chức đảng trong các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước. Hiện nay, Đảng bộ Khối còn 68 tổ chức đảng, bao gồm 32 đảng bộ cơ sở và 36 chi bộ sơ sở, với tổng số 3.049 đảng viên.

 Trong Quý I/2023, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối quyết định kết nạp 38 quần chúng ưu tú vào Đảng Cộng sản Việt Nam, đạt tỷ lệ 37,2% chỉ tiêu được giao. Trong đó nữ 16 đồng chí, chiếm tỷ lệ 42%; đoàn viên thanh niên 19 đồng chí, chiếm tỷ lệ 50%. Về trình độ: Thạc sỹ 01 đồng chí, kỹ sư 06 đồng chí, cử nhân 24 đồng chí, cao đẳng 04 đồng chí và trung cấp 03 đồng chí. Cũng trong Quý I, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã giới thiệu chuyển sinh hoạt Đảng đi ra khỏi Đảng bộ Khối 34 đồng chí, tiếp nhận 10 đồng chí và chuyển nội bộ 13 đồng chí.

Hoàng Thị Loan - Đảng ủy Khối