Thứ ba, 28/05/2024
- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”! - Nhiệt liệt chào mừng 20 năm ngày tái lập tỉnh Đắk Nông (01/01/2004 – 01/01/2024)!

Hoàn thiện việc chuyển giao tổ chức tổ chức đảng và đảng viên theo Quy định số 60-QĐ/TW của Ban Bí thư

Thực hiện Quy định số 60-QĐ/TW, ngày 08/3/2022 của Ban Bí thư về tổ chức đảng trong các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước; căn cứ các Quy định, hướng dẫn của Trung ương, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, trong tháng 3 năm 2023, Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Đắk Nông phối hợp với các đảng ủy tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước tổ chức chuyển giao 04 tổ chức đảng và 359 đảng viên thuộc Đảng bộ Khối (Đảng bộ Công ty Nhôm Đắk Nông - TKV với 228 đảng viên; Chi bộ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam, chi nhánh Đắk Nông, 21 đảng viên; Chi bộ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam, chi nhánh Đắk Nông, 33 đảng viên; Đảng bộ Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn, chi nhánh Đắk Nông, 77 đảng viên) về Đảng bộ Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam, Đảng bộ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam, Đảng bộ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Đảng bộ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, thuộc Đảng bộ Khối doanh nghiệp Trung ương. Theo đó, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã chỉ đạo Ban Tổ chức Đảng ủy Khối lập danh sách đảng viên của các tổ chức đảng được chuyển giao; chuẩn bị đầy đủ các hồ sơ, tài liệu… có liên quan và thực hiện chuyển giao đầy đủ, kịp thời, theo đúng quy định.

Việc chuyển giao tổ chức đảng và đảng viên nhằm thống nhất theo Quy định số 60-QĐ/TW ngày 08/3/2022 của Ban Bí thư về tổ chức đảng trong các tập đoàn kinh tế, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước.

Hoàng Thị Loan - Đảng ủy Khối