Thứ ba, 28/05/2024
- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”! - Nhiệt liệt chào mừng 20 năm ngày tái lập tỉnh Đắk Nông (01/01/2004 – 01/01/2024)!

Khảo sát tình hình một số doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn tỉnh Đắk Nông về việc thành lập tổ chức đảng, đoàn thể và kết nạp chủ doanh nghiệp tư nhân vào Đảng

Thực hiện các văn bản, hướng dẫn của Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, vừa qua, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã xây dựng Kế hoạch số 93-KH/ĐUK về “Kế hoạch khảo sát, thành lập tổ chức Đảng, đoàn thể và kết nạp chủ doanh nghiệp tư nhân vào Đảng” và Kế hoạch 106-KH/ĐUK về “khảo sát tình hình một số doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn tỉnh Đắk Nông để tiến tới thành lập tổ chức đảng, đoàn thể và kết nạp chủ doanh nghiệp tư nhân vào Đảng”; đồng thời, thành lập các Tổ khảo sát. Theo đó, đợt 1, từ tháng 4/2023, các tổ khảo sát của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tiến hành khảo sát 10 doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Mục đích của việc khảo sát là nắm bắt tình hình cụ thể của các doanh nghiệp tư nhân; tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của chủ doanh nghiệp và người lao động trong việc thành lập tổ chức đảng, tổ chức đoàn thể trong các doanh nghiệp tư nhân; tuyên truyền, vận động các chủ doanh nghiệp và người lao động tự nguyện tham gia đứng vào hàng ngũ của Đảng và các tổ chức đoàn thể; từ đó, phát triển đảng viên và thành lập tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp tư nhân khi có đủ điều kiện.

Hoàng Thị Loan - Đảng ủy Khối