Thứ năm, 25/04/2024
- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”! - Nhiệt liệt chào mừng 20 năm ngày tái lập tỉnh Đắk Nông (01/01/2004 – 01/01/2024)!

Tặng Huy hiệu Đảng đợt 19/5/2023

Thực hiện Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, Quy định số 24-QĐ/TW ngày 30/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về “Thi hành Điều lệ Đảng”; nhằm ghi nhận và tôn vinh những đảng viên kiên trung với Đảng, có nhiều năm đóng góp, cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước; nhân kỷ niệm 133 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2023), Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã đề nghị và được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 01 đồng chí thuộc Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Nông và 01 đồng chí thuộc Đảng bộ Cục thuế tỉnh Đắk Nông có đủ tiêu chuẩn, điều kiện được tặng Huy hiệu Đảng theo quy định.

 

 

 

Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng tại Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh

                                                      Doãn Thị Hải Yến - Ban Tổ chức Đảng ủy Khối