Thứ ba, 28/05/2024
- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”! - Nhiệt liệt chào mừng 20 năm ngày tái lập tỉnh Đắk Nông (01/01/2004 – 01/01/2024)!

Cục Thuế tỉnh Đăk Nông: Quyết tâm “vượt khó” hoàn thành nhiệm vụ thu NSNN năm 2020

Trong Quý I/2020, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng của giá cả nông sản như: giá bán hạt điều giảm, giao động từ 18.000 đến 22.000/đ/kg thấp hơn so với cùng kỳ là từ 28.000đ đến 30.000đ/kg,… cùng với tác động của dịch bệnh Covid-19 nên một số doanh nghiệp sản xuất gặp khó khăn về nguồn nguyên liệu đầu vào, quy mô kinh doanh và thị trường tiêu thụ bị thu hẹp, nhiều Công ty, Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là các doanh nghiệp sản xuất, chế biến, các hộ kinh doanh vận tải, dịch vụ du lịch, ăn uống… gặp rất nhiều khó khăn. Từ đó nhiều doanh nghiệp không bán được hàng, không phát sinh doanh thu, không phát sinh thuế GTGT phải nộp làm ảnh hưởng giảm thu NSNN trên địa bàn.

Tuy nhiên, với sự quyết tâm cao của ngành Thuế, cùng với sự đồng lòng chung tay của cộng đồng doanh nghiệp tỉnh nhà, 3 tháng đầu năm ngành Thuế tỉnh thu ngân sách nhà nước (NSNN) đạt được, cụ thể: Thu nội địa là 656.053 triệu đồng, đạt 25,9% dự toán tỉnh giao, bằng 97,2% so cùng kỳ. Trong đó: Thuế, phí, lệ phí thu 499.606 triệu đồng, đạt 23,7% dự toán Trung ương, giảm 15,8% so cùng kỳ và đạt 80,3% dự toán quý I/2020 (621.600 triệu đồng). Một số khoản thu đạt khá: Khu vực DNNN địa phương: 14.250 triệu đồng, đạt 32,4% dự toán năm, bằng 121,7% cùng kỳ. Khu vực DN có vốn ĐTNN 15.310 triệu đồng, đạt 61,2% dự toán năm, bằng 46% so cùng kỳ năm trước. Phí và lệ phí lũy kế 73.542 triệu đồng, đạt 42% dự toán năm, bằng 170% so cùng kỳ năm trước. Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản lũy kế 35.049 triệu đồng, đạt 41,2% dự toán năm, bằng 181% so cùng kỳ năm trước. Khu vực ngoìa quốc doanh 140.794 triệu đồng đạt 25,2% dự toán năm, bằng 123,5% so cùng kỳ năm trước. Thuế thu nhập cá nhân lũy kế 43.167 triệu đồng, đạt 29,8% dự toán năm, bằng 106% so cùng kỳ năm trước. Thuế Bảo vệ môi trường tháng lũy kế 40.584 triệu đồng, đạt 27,8% dự toán năm, bằng 124,8% so cùng kỳ năm trước.

Thời gian tới, Cục Thuế tỉnh đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm: Báo cáo đánh giá sát đúng tình hình ảnh hưởng thu NSNN 2020 do dịch bệnh Covid-19 gây ra. Thực hiện phương thức giao dịch điện tử trong công tác quản lý thuế như: Nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết hoàn thuế GTGT với tất cả người nộp thuế; cấp mã số thuế; cập nhật thay đổi thông tin đăng ký thuế, thư tra soát điều chỉnh thuế, đăng ký phát hành hóa đơn điện tử,... Kịp thời giải quyết tất cả các hồ sơ do Trung tâm Phục vụ Hành chính công, Văn phòng đăng ký đất đai, Chi cục Thuế các khu vực chuyển đến đúng thời gian quy định. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về lợi ích của việc sử dụng Hệ thống dịch vụ thuế điện tử (etax) và hóa đơn điện tử; sử dụng triệt để giao dịch bằng hình thức điện tử nhằm cải cách hành chính và phòng tránh dịch bệnh Covid-19. Triển khai kịp thời những quy định mới của Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 có hiệu lực từ ngày 01/7/2020; về khoanh nợ thuế và xóa tiền phạt nộp chậm, tiền chậm nộp theo Nghị quyết 94/2019/QH14 có hiệu lực thi hành từ 01/7/2020; về gia hạn thời gian nộp thuế và tiền thuê đất do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 theo Nghị định 41/2020/NĐ-CP của Chính phủ đến toàn thể cộng đồng doanh nghiệp và người nộp thuế được biết, thực hiện.

Để thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm nêu trên, Cục Thuế tỉnh chỉ đạo các đơn vị trực thuộc bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và xác định nhiệm vụ cụ thể từng tháng, quý để có giải pháp thực hiện tốt kế hoạch được giao; tăng cường chỉ đạo tổ chức khai thác tốt các nguồn thu và phối hợp với các ban, ngành tập trung tuyên truyền, hỗ trợ kịp thời cho người nộp thuế. Đồng thời, rà soát các dự án đã được UBND tỉnh phê duyệt, tham mưu tổ chức bán đấu giá tăng thu NSNN cho địa phương; tăng cường thanh, kiểm tra, quản lý nợ và cưỡng chế thu hồi nợ đọng thuế...

Đức Đản - Cục Thuế tỉnh