Thứ tư, 19/06/2024
- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”! - Nhiệt liệt chào mừng 20 năm ngày tái lập tỉnh Đắk Nông (01/01/2004 – 01/01/2024)!

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Đắk Nông (mở rộng) lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Sáng ngày 11/4/2023, tại Hội trường Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Đắk Nông tổ chức Hội nghị lần thứ 11 (mở rộng) nhằm sơ kết nhiệm vụ quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2023 và khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên năm 2022. Dự Hội nghị có các đồng chí Tỉnh uỷ viên phụ trách địa bàn; đại diện lãnh đạo các ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy; các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ; ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối; lãnh đạo các ban xây dựng Đảng, các đoàn thể, Văn phòng Đảng ủy Khối và cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc. Đồng chí Huỳnh Ngọc Anh - UVBTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị

Theo báo cáo đánh giá tại Hội nghị, trong Quý I/2023, các cấp ủy Đảng thuộc Đảng bộ Khối, bám sát nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnhNghị quyết nhiệm vụ năm 2023, kịp thời lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao; tập trung lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh; thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng trên tất cả các lĩnh vực; tổ chức Tết nguyên đán Quý Mão năm 2023 vui tươi, an toàn, lành mạnh, tiết kiệm. Lãnh đạo thực hiện hoàn thành 16/68 nhiệm vụ Chương trình công tác trọng tâm của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đề ra. Công tác xây dựng Đảng được chú trọng, đổi mới và thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy định, hướng dẫn của Đảng. Các chỉ thị, nghị quyết của Đảng được phổ biến, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện kịp thời đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động để sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống; kịp thời triển khai chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Đắk Nông trong xây dựng quê hương đất nước”, chú trọng việc xây dựng mô hình, điển hình, toàn Đảng bộ đăng ký xây dựng 46 mô hình và 38 điển hình tiên tiến; duy trì nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; quan tâm lãnh đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được chú trọng; thực hiện đánh giá xếp loại tổ chức đảng, đảng viên năm 2022 đảm bảo thực chất, đúng quy định, hướng dẫn; thực hiện chuyển giao 04 tổ chức đảng và 359 đảng viên về các tổ chức đảng tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước theo Quy định số 60-QĐ/TW, ngày 08/3/2022 của Bộ Chính trị; tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Thường xuyên củng cố, kiện toàn cấp ủy đảm bảo đúng quy trình, quy định; kịp thời kết luận tiêu chuẩn chính trị phục vụ công tác cán bộ và công tác kết nạp đảng viên; chú trọng công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên; trong quý, đã kết nạp 21 đảng viên, tổng số đảng viên của Đảng bộ Khối hiện nay 3.049 đồng chí. Xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm; thực hiện nghiêm quy trình kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo theo quy định. Tăng cường lãnh đạo các tổ chức đoàn thể tiếp tục đổi mới phương thức, đa dạng hóa các hoạt động, tổng kết năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023; tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân; phối hợp thăm, tặng quà các đơn vị kết nghĩa, gia đình chính sách nhân dịp Tết nguyên đán Quý Mão; lãnh đạo Công đoàn Viên chức chỉ đạo tổ chức đại hội công đoàn cơ sở, tiến tới Đại hội Công đoàn Viên chức tỉnh lần thứ III, nhiệm kỳ 2023 - 2028...

Hội nghị cũng thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại hạn chế như: Công tác theo dõi, nắm bắt tình hình diễn biến tư tưởng, tâm trạng của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động ở một số ít cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng chưa thường xuyên, sâu sát; chậm tổ chức phổ biến, quán triệt chỉ thị, nghị quyết cho cán bộ, đảng viên (trọng tâm là Nghị quyết Trung ương 6, khóa XIII); chưa chủ động triển khai thực hiện việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; việc đăng ký xây dựng mô hình, điển hình trong học tập và làm theo Bác chưa nhiều; cấp ủy một số đơn vị chưa quan tâm công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, có xu hướng số lượng cán bộ, đảng viên, người lao động tham gia tuyên tuyền và đấu tranh ngày càng giảm; công tác phát triển đảng trong doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, đặc biệt trong doanh nghiệp tư nhân chưa được chú trọng.

Kết luận tại Hội nghị, đồng chí Huỳnh Ngọc Anh - UVBTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối, thay mặt Ban thường vụ Đảng ủy Khối, tiếp thu ý kiến góp ý tại Hội nghị; đồng thời định hướng một số nội dung thực hiện trong quý II như: Tiếp tục lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chương trình công tác năm 2023, tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh; đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; thực hiện kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên theo kế hoạch. Kịp thời bổ sung cấp ủy, quy hoạch cấp ủy; tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ đại hội và các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; triển khai các kế hoạch của Đảng ủy Khối như Hội thi Bí thư chi bộ giỏi; Hội thi thi mô hình, điển hình; xây dựng chi bộ 4 tốt... Để thực hiện tốt các nhiệm vụ trên, đồng chí Bí thư đề nghị cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng phát huy vai trò của người đứng đầu, xây dựng mối đoàn kết nội bộ, thống nhất ý chí, hành động, thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Cũng tại Hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối trao tặng cờ, bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông cho 01 TCCS đảng đạt “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu và 03 đảng viên “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm liền; bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 02 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2022; giấy khen của Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tỉnh cho 12 tập thể, 24 cá nhân; giấy khen của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cho 15 TCCS đảng “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2022 và 05 đảng viên “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm liền.

Một số hình ảnh khen thưởng năm 2022:

Đồng chí Huỳnh Ngọc Anh - UVBTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối trao Cờ của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho Đảng bộ BHXH tỉnh

Tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2022