Thứ năm, 25/04/2024
- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”! - Nhiệt liệt chào mừng 20 năm ngày tái lập tỉnh Đắk Nông (01/01/2004 – 01/01/2024)!

Đảng bộ Công ty Nhôm Đắk Nông - TKV quan tâm lãnh đạo thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên

Đảng bộ Công ty Nhôm Đăk Nông - TKV có 10 chi bộ trực thuộc, với 162 đảng viên. Đảng ủy Công ty luôn xác định công tác giáo dục chính trị cho cán bộ, đảng viên là khâu quan trọng, quyết định trong công tác xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, bởi tư tưởng chính trị thông suốt, đạo đức cách mạng trong sáng thì mọi việc sẽ thành công. Vì vậy, Đảng ủy công ty đã chỉ đạo quán triệt, triển khai đến từng cán bộ, đảng viên nghiêm túc nghiên cứu, học tập nâng cao trình độ nhận thức về Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh; các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là các nội dung Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành việc làm thường xuyên, một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Kết quả học tập và làm theo Bác được Đảng ủy công ty lấy làm tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại đảng viên, tổ chức đảng hàng năm và cả nhiệm kỳ. Mỗi cán bộ, đảng viên sau khi được quán triệt, học tập sẽ tự nghiên cứu, liên hệ gắn với công việc, trách nhiệm, từ đó nỗ lực phấn đấu thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đảng viên, đặc biệt là đảng viên trẻ luôn được Đảng bộ công ty quan tâm thực hiện thường xuyên, liên tục. Nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị cho cán bộ, đảng viên, ngay sau khi các văn bản, chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV), Đảng ủy Công ty xây dựng kế hoạch, phân công cán bộ trực tiếp gửi văn bản tới các chi bộ nắm rõ, nghiên cứu từng nội dung, tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên, công nhân của Công ty. Đảng ủy công ty chủ động bám sát cơ sở, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên, công nhân kịp thời phát hiện, uốn nắn những biểu hiện lệch lạc trong tư tưởng, đạo đức, lối sống. Kịp thời lãnh đạo các tổ chức Công đoàn, đoàn thanh niên công ty tổ chức các hoạt động ý nghĩa, nhằm củng cố và làm tăng thêm niềm tin của cán bộ, đảng viên, CNVLĐ vào Đảng, Nhà nước ta, như: Thăm, tặng quà cho CBCNVLĐ ở lại trực tết và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Đăk R’Lấp trong dịp Tết Nguyên Đán, Tổ chức Cuộc thi “Người dẫn chương trình tài năng” năm 2019, Giải bóng đá Công ty Nhôm Đăk Nông - TKV năm 2019, Tổ chức gặp mặt nữ CBCNVLĐ nhân ngày 8/3, Tổ chức “Chương trình Vui tết thiếu nhi 1/6”,... Trong 6 tháng đầu năm 2019, với chủ đề công tác năm “Năm thanh niên tình nguyện”, Đảng ủy đã lãnh đạo Đoàn Thanh niên Công ty đã tổ chức các hoạt động Thanh niên tình nguyện, điển hình như: Tặng quà cho các em học sinh nghèo vượt khó thuộc trường Tiểu học Lương Thế Vinh xã Quảng Tín tại Chương trình “Thiếu nhi khỏe tiến bước lên Đoàn” và Liên hoan “Chiến sỹ Điện Biên” do Huyện Đoàn Đăk R’Lấp tổ chức với tổng giá trị là 20.000.000 đồng; Tặng 20 suất học bổng với tổng giá trị 10.000.000 đồng cho các em học sinh có thành tích xuất sắc năm học 2018-2019 của trường THPT Trường Chinh, xã Đăk Wer, huyện Đăk Lấp, tỉnh Đăk Nông; phối hợp với chuyên môn, Công đoàn tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn nhằm tuyền truyền truyền thống cách mạng và tạo ra sân chơi lành mạnh cho cán bộ, đoàn viên và người lao động.

Nhờ thường xuyên quan tâm giáo dục chính trị, tư tưởng, đến nay, 100% cán bộ, đảng viên, công nhân trong Công ty có lập trường tư tưởng vững vàng, kiên định mục tiêu lý tưởng cách mạng, tin tưởng tuyệt đối vào đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đặc biệt, mỗi cán bộ, đảng viên, công nhân trong toàn Đảng bộ nêu cao tính tự giác rèn luyện, trau dồi hoàn thiện bản thân, giữ gìn phẩm chất đạo đức, nâng cao ý thức cách mạng, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Từ đó, những vấn đề băn khoăn, thăc mắc của công nhân được Đảng uỷ công ty giải quyết kịp thời, được cán bộ, đảng viên, công nhân đồng tình ủng hộ.

Để tiếp tục phát huy kết quả đạt được trong giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, thời gian tới, Đảng ủy tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy Đảng các cấp trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác tổ chức, cán bộ, thực hiện kỷ luật điều hành. Phát huy tinh thần tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu theo Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban bí thư trung ương Đảng “Về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo các cấp” và Quy định số 55-QĐ/TW ngày 19/12/2016 của Bộ chính trị “Về một số vấn đề cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên”; Quy định số 08-QĐi/TW, ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương “về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Bí thư, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương”. Đặc biệt, chú trọng nâng cao vai trò, trách nhiệm của tổ chức đảng, tổ chức đoàn thể và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong doanh nghiệp, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, đó là vận hành an toàn nhà máy, duy trì sản xuất kinh doanh ổn định, làm chủ công nghệ, ổn định chất lượng sản phẩm; hoàn thiện hệ thống định mức kinh tế kỹ thuật, triển khai đồng bộ công tác khoán quản trị chi phí, tiết kiệm, tăng năng suất lao động, giảm giá thành sản xuất.

Kim Tiệp - Công ty Alumin - Nhôm