Thứ tư, 24/04/2024
- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”! - Nhiệt liệt chào mừng 20 năm ngày tái lập tỉnh Đắk Nông (01/01/2004 – 01/01/2024)!

Kết quả kỳ họp Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Đắk Nông tháng 01/2024

Chiều ngày 17/01/2024, tại phòng họp Cơ quan Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Đắk Nông, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối đã tiến hành kỳ họp thường kỳ tháng 01/2024. Tại Kỳ họp, Thường trực Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối đã thảo luận, thống nhất Dự thảo Chương trình kiểm tra, giám sát của Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ Khối năm 2024. Theo đó, trong năm 2024, Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ Khối tiến hành kiểm tra tài chính đồng cấp đối với Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối; kiểm tra việc lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng và thu chi, trích nộp Đảng phí đối với Đảng uỷ Sở Y tế và Chi bộ Điện lực Cư Jut thuộc Đảng bộ Điện lực Đắk Nông; giám sát việc khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kết luận kiểm tra đối với Đảng uỷ Sở Xây dựng; giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/ĐUK của Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối đối với Đảng uỷ và trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện của Đảng uỷ Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.

Hội nghị cũng báo cáo công tác tham mưu cấp ủy về nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, năm 2024, Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ Khối tham mưu cho Ban Chấp hành Đảng bộ Khối kiểm tra đối với 10 tổ chức đảng gắn với trách nhiệm 10 đồng chí đứng đầu cấp uỷ, giám sát chuyên đề đối với 02 tổ chức đảng gắn với trách nhiệm 02 đồng chí đứng đầu cấp uỷ. Nội dung kiểm tra, giám sát đa dạng, có trọng tâm, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng tổ chức đảng được kiểm tra.

Hội nghị cũng đã xem xét, kết luận kết luận giải quyết đơn tố cáo đối với 01 đảng viên và thực hiện một số nội dung khác.

Trần Thọ