Chủ nhật, 14/04/2024
- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”! - Nhiệt liệt chào mừng 20 năm ngày tái lập tỉnh Đắk Nông (01/01/2004 – 01/01/2024)!

Trao Quyết định chuẩn y Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025

Sáng ngày 27/2/2024, tại phòng họp cơ quan Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Đắk Nông, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối đã tiến hành kỳ họp định kỳ tháng 02/2024.

Tại Hội nghị, thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, đồng chí Lê Văn Phòng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã công bố và trao Quyết định số 1319-QĐ/TU, ngày 25/01/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy chuẩn y Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đối với đồng chí Bùi Hiếu, UVBTV, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Sở, Phó Giám đốc Sở Nội vụ.

Cũng tại Hội nghị này, UBKT Đảng ủy Khối đã xem xét, đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối xem xét, thi hành kỷ luật 01 đảng viên vi phạm pháp luật theo Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh và thực hiện một số nội dung khác.

Trần Thọ