Thứ ba, 28/05/2024
- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”! - Nhiệt liệt chào mừng 20 năm ngày tái lập tỉnh Đắk Nông (01/01/2004 – 01/01/2024)!

Xác minh tài sản, thu nhập tại 08 cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Ngày 19/01/2023, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông đã phê duyệt Quyết định số 89/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập năm 2023.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông yêu cầu việc xác minh tài sản, thu nhập phải tuân thủ trình tự thủ tục, thẩm quyền theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; đảm bảo công khai, khách quan, trung thực; trọng tâm là xác minh tài sản, thu nhập của cán bộ hoạt động trong các lĩnh vực, các khâu, các công việc nhạy cảm, dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực, cán bộ hoạt động trong các lĩnh vực tổ chức, cán bộ, quản lý nhà nước về các lĩnh vực đầu tư xây dựng, cấp phép, đấu thầu, đấu giá; tài chính ngân sách, quản lý vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực... Những khuyết điểm, vi phạm (nếu có) phải được kết luận rõ ràng về trách nhiệm của cá nhân liên quan và kiến nghị xử lý đúng quy định của pháp luật.

Nội dung xác minh: Xác minh về tính trung thực, đầy đủ, rõ ràng nội dung bản kê khai tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai. Xác minh thực tế tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai; tính trung thực trong việc giải trình về nguồn gốc của tài sản, thu nhập tăng thêm (nếu có).

Các cơ quan, đơn vị được xác minh gồm: (1) UBND huyện Đắk R'lấp, (2) Sở Xây dựng, (3) Sở Nội vụ, (4) Sở Công thương, (5) Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh, (6) Trường Cao đẳng cộng đồng Đắk Nông, (7) Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi, (8) Công ty TNHH MTV ĐTPT Đại Thành.

Tổng số người được xác minh; số người được xác minh phân bổ theo cơ quan, đơn vị: Tại mỗi đơn vị được xác minh, lựa chọn tối thiểu 10% số người có nghĩa vụ kê khai hàng năm, trừ những trường hợp cán bộ, công chức, viên chức do cấp ủy quản lý theo phân cấp quản lý cán bộ của Đảng.

Thanh tra tỉnh tổ chức bốc thăm lựa chọn ngẫu nhiên người được xác minh tài sản, thu nhập tại 08 cơ quan, đơn vị, có mời đại diện Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh dự và chứng kiến việc bốc thăm. Việc bốc thăm lựa chọn ngẫu nhiên người được xác minh được lập thành biên bản.

Tiêu chí lựa chọn người được xác minh: Người có nghĩa vụ kê khai được xác minh là đối tượng thuộc diện phải kê khai tài sản, thu nhập hàng năm. Người có nghĩa vụ kê khai chưa được xác minh tài sản, thu nhập trong năm 2022. Người có nghĩa vụ kê khai không thuộc một trong các trường hợp sau: Người đang bị điều tra, truy tố, xét xử; đang điều trị bệnh hiểm nghèo được cơ quan y tế có thẩm quyền xác nhận; đang học tập, công tác ở nước ngoài từ 12 tháng trở lên.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Chánh Thanh tra tỉnh ban hành kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập và tổ chức triển khai thực hiện xác minh đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan trong kiểm soát tài sản, thu nhập phối hợp, cung cấp thông tin khi Thanh tra tỉnh có đề nghị xác minh. Đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị được xác minh cung cấp thông tin về tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai do đơn vị quản lý theo quy định; phối hợp với Tổ xác minh tài sản, thu nhập trong quá trình Tổ xác minh tiến hành xác minh đối với người có nghĩa vụ kê khai được xác minh tại cơ quan, tổ chức, đơn vị mình quản lý.

Qua việc xác minh tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập nhằm đánh giá tính chính xác, trung thực, đầy đủ, rõ ràng nội dung kê khai tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai; kịp thời ngăn ngừa, phát hiện xử lý hành vi vi phạm, khuyết điểm trong kê khai tài sản, thu nhập đối với người có nghĩa vụ kê khai. Nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện kê khai tài sản, thu nhập.

Tiến Dũng - STP