Thứ ba, 28/05/2024
- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”! - Nhiệt liệt chào mừng 20 năm ngày tái lập tỉnh Đắk Nông (01/01/2004 – 01/01/2024)!

Tổng cục Thuế tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai các giải pháp hỗ trợ người nộp thuế trong tình hình mới

Chiều 10/6/2020, Tổng cục Thuế tổ chức Hội nghị trực tuyến với 63 Cục Thuế tỉnh/thành phố để triển khai các biện pháp hỗ trợ người nộp thuế trong tình hình mới. Tại Tổng cục Thuế, Tổng cục trưởng Cao Anh Tuấn đã chủ trì Hội nghị; cùng tham dự có các Phó Tổng cục trưởng, lãnh đạo các Vụ, Cục thuộc Tổng cục Thuế. Tại điểm cầu Đăk Nông, Cục trưởng Trần Văn Long, các Phó Cục trưởng, lãnh đạo một số Phòng và các Chi cục Thuế khu vực, thành phố đã tham dự hội nghị.

Các Vụ được phân công đã trình bày nội dung về hướng dẫn, hỗ trợ người nộp thuế hoàn thành việc gia hạn tiền thuế, tiền thuê đất theo các Nghị định, Nghị quyết của Chính phủ và Nghị quyết của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh; phổ biến Thông tư hướng dẫn Nghị quyết xử lý nợ thuế nhằm hỗ trợ người nộp thuế về thủ tục, hồ sơ để được hưởng khoanh nợ tiền thuế, xoá nợ tiền phạt; các giải pháp thực hiện kiểm tra hồ sơ tại trụ sở cơ quan thuế nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế trong bối cảnh dịch bệnh. 

Thông tin từ Hội nghị cho biết, đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng toàn diện, sâu rộng đến tất cả quốc gia trên thế giới, hiện nay đang tiếp tục diễn biến rất phức tạp.  Tháng 5/2020, tại nước ta mặc dù tình hình dịch Covid-19 cơ bản được kiểm soát, nhưng hoạt động sản xuất kinh doanh chưa khôi phục hoàn toàn, kết hợp với việc thực hiện chính sách gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất, do đó số thu NSNN do ngành Thuế quản lý đạt thấp. Theo thống kê, tổng thu ngân sách 5 tháng/2020 cả nước là 502.600 tỷ đồng, đạt 40,1% dự toán, bằng 98% cùng kỳ năm 2019. Trong đó, 40 địa phương đạt trên 40% dự toán, nhưng 23 địa phương thu ngân sách đạt dưới 40% dự toán là mức trung bình của cả nước (Đăk Nông 39,6 % dự toán); có 3 địa phương chỉ ở mức trên dưới 25% dự toán.

Trước tình hình đó, ngành Thuế đã nỗ lực khắc phục khó khăn, tiếp tục thực hiện công tác quản lý thuế, thực hiện các giải pháp hỗ trợ người nộp thuế theo các Nghị quyết, Chỉ thị, giải pháp được Chính phủ ban hành.

Điểm cầu Hội nghị trực tuyến tại Đăk Nông

Tại Đăk Nông, số thu toàn ngành 5 tháng đầu năm 2020 là 776 tỷ đồng, đạt 39,6% dự toán Trung ương, đạt 36,4% dự toán địa phương, bằng 79,1% so với cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh đó, cơ quan thuế các cấp cũng đã chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan trên địa bàn thực hiện chặt chẽ khâu rà soát, thẩm định hồ sơ hỗ trợ theo Nghị quyết số 42/NQ-CP đảm bảo đúng đối tượng hộ kinh doanh được hưởng chính sách hỗ trợ, đảm bảo về thời gian, trình tự xử lý, nhanh chóng, chính xác, không để trục lợi chính sách, gây mất ổn định tình hình trật tự trên địa bàn.

Tổng cục trưởng cũng đã kết luận, chỉ đạo thực hiện các giải pháp nhằm đảm bảo hỗ trợ tối đa cho người dân, doanh nghiệp đồng thời đảm bảo đúng các quy định trong quản lý thuế.

Đức Đản - Cục Thuế tỉnh