Chủ nhật, 14/04/2024
- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”! - Nhiệt liệt chào mừng 20 năm ngày tái lập tỉnh Đắk Nông (01/01/2004 – 01/01/2024)!

Hội nghị trực tuyến về nghiên cứu, quán triệt chuyên đề 2022 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Ngày 24/3/2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông tổ chức Hội nghị trực tuyến về quán triệt chuyên đề 2022 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh “Về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thực sự tiên phong, gương mẫu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới” với 9 điểm cầu trong tỉnh.

Tham dự Hội nghị tại điểm cầu của tỉnh có 80 đại biểu là UVBCH Đảng bộ tỉnh, đại diện lãnh đạo Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh; lãnh đạo các ban Đảng Tỉnh ủy; Báo cáo viên Tỉnh ủy, Ủy viên UBKT Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội của tỉnh; Thường trực, ban tuyên giáo các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy (Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, Công An tỉnh, Quân sự tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh). Đồng chí Điểu K’Ré - UVBCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và đồng chí Bùi Huy Thành - UVBTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đồng chủ trì Hội nghị.

Hội nghị được nghe đồng chí Nguyễn Đức Nguyên - UVBTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy quán triệt nội dung cơ bản của chuyên đề 2022 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh “Về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thực sự tiên phong, gương mẫu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới” và nhấn mạnh những nội dung cơ bản về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ; việc vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ của Đảng bộ tỉnh Đắk Nông trong giai đoạn hiện nay và đề cập một số câu chuyện kể về Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với công tác cán bộ...

Đ/c Điểu K’Ré - UVBCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực

Tỉnh ủy Đắk Nông phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Kết thúc Hội nghị, thay mặt Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Điểu K’Ré - UVBCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo và nhấn mạnh đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong Đảng phải được học tập kịp thời và thường xuyên; sau Hội nghị này, đề nghị các đồng chí lãnh đạo cấp ủy, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị nhanh chóng triển khai đợt học tập đến đông đảo cán bộ, đảng viên; đồng thời, cụ thể hóa thành kế hoạch thực hiện ở cấp mình đảm bảo phù hợp với đặc điểm tình hình, nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị.

                   Lữ Nhiên Hương - Đảng ủy Khối CCQ và DN tỉnh