Thứ sáu, 26/07/2024
- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”! - Nhiệt liệt chào mừng 20 năm ngày tái lập tỉnh Đắk Nông (01/01/2004 – 01/01/2024)!

BC và kết luận của Hội CCB Khối 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm và chuẩn bị Đại hội Hội CCB Khối

Số hiệu 124BC, 50/KL-CCB
Đơn vị
ban hành
Hội Cựu chiến binh Khối
Thể loại Đoàn thể

FILE ĐÍNH KÈM