TIN NỔI BẬT
Công tác Lãnh đạo chỉ đạo

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X nhiệm kỳ 2010 – 2015, công tác xây dựng Đảng được chú trọng trên cả ba mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức; đạt nhiều kết quả có ý nghĩa quan trọng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến

Công tác tuyên giáo

Ngày 28/8, Tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Đắk Nông, Hội Nông dân tỉnh tổ chức Hội thi tuyên truyền viên giỏi tỉnh Đắk Nông lần thứ nhất, năm 2015. Tham gia Hội thi là 8 thí sinh là cán bộ hội nông dân cấp xã, phường, thị trấn đã được tuyển chọn tại các

Công tác tổ chức

Nhằm phát huy vai trò của phụ nữ trong toàn xã hội, qua đó từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ nữ trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, trong thời gian qua công tác cán bộ nữ đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền quan

Công tác kiểm tra giám sát

Thực hiện Chương trình công tác trọng tâm năm 2015 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Đắk Nông. Vừa qua, tại Hội trường Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã diễn ra Hội nghị giao ban công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm 2015. Về dự

Công tác đoàn thể

Thực hiện Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Được sự đồng ý của Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan tỉnh, sự thống nhất của cấp ủy chi bộ và Ban Giám hiệu nhà trường; ngày 30/8, Đoàn Trường THPT Dân tộc nội trú N’Trang Lơng tỉnh đã long trọng tổ chức Đại