TIN NỔI BẬT
Công tác Lãnh đạo chỉ đạo

Trong Qúy I/2015, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác đảm bảo theo tiến độ chương trình, kế hoạch đề ra và đạt được một số kết quả nổi bật.

Công tác tuyên giáo

Sáng ngày 21 tháng 5 năm 2015, tại Hội trường Cơ quan, Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh tổ chức Hội nghị báo cáo viên, tuyên truyền viên quý I và những tháng đầu quý II năm 2015. Tham dự Hội nghị có các báo cáo viên của Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh và

Công tác tổ chức

Theo Kế hoạch số 114-KH/ĐUK, ngày 20/01/2015 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, về củng cố một số tổ chức cơ sở đảng năm 2015; Đảng bộ Sở Giao thông - Vận tải cần phải củng cố vấn đề về thực hiện công tác giáo dục chính trị tư

Công tác kiểm tra giám sát

Đài Phát thanh - Truyền hình (PTTH) tỉnh là đơn vị sự nghiệp, có chức năng nhiệm vụ tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền, phản ánh kết quả lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy chính quyền địa phương

Công tác đoàn thể

Trong những năm qua, Công đoàn Viên chức tỉnh và các đơn vị trực thuộc đã tổ chức phát động và triển khai hiệu quả nhiều phong trào thi đua yêu nước gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong công chức, viên chức và lao động

Các TCCS đảng trực thuộc

Thực hiện Quyết định số 1176-QĐ/TU, ngày 12/5/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đăk Nông; ngày 26/5/2015, tại Hội trường Ủy Ban kiểm tra Tỉnh ủy, Chi bộ Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã long trọng tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Võ