MENU CHÍNH
Banner_1

TIN NỔI BẬT
Công tác Lãnh đạo chỉ đạo

Thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/ĐUK, ngày 17/01/2012 của Đảng ủy Khối về “Tăng cường sự lãnh đạo của TCCS đảng Khối các cơ quan tỉnh trong việc thực hiện CCHC giai đoạn 2011 - 2020". Nghị quyết số 10-NQ/ĐUK ngày 25/01/2014 của Đảng ủy Khối về

Công tác tuyên giáo

Kính gửi:  Cấp uỷ các tổ chức cơ sở Đảng Triển khai thực hiện Kế hoạch số 41-KH/TU ngày 02/4/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “triển khai Hướng dẫn số 169-HD/BDV TW ngày 11/6/2013 của Ban Dân vận Trung ương về công tác Dân vận tham gia

Công tác tổ chức

Chưa có tin

Công tác đoàn thể

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2013.Thực hiện Kế hoạch số 204/KH-BCĐ, ngày 5/6/2013 của Ban chỉ đạo hoạt động hè và chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2013 về việc “Tổ chức hoạt động hè và Chiến dịch thanh

Các TCCS đảng trực thuộc

Ngày 28/5/2013, Đảng ủy Sở Công Thương tỉnh Đắk Nông tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2013-2015 tại trụ Sở Văn phòng Sở. Dự và chỉ đạo Đại hội, có đồng chí Nguyễn Thanh Sơn - UVBTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh và đại