TIN NỔI BẬT
Công tác Lãnh đạo chỉ đạo

Trong Qúy I/2015, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác đảm bảo theo tiến độ chương trình, kế hoạch đề ra và đạt được một số kết quả nổi bật.

Công tác tuyên giáo

Sáu tháng đầu năm 2015, mặc dù có nhiều khó khăn, thách thức nhưng với sự quyết tâm cao, năng động, sáng tạo, ngành Tuyên giáo Đắk Nông đã làm tốt công tác tham mưu giúp cấp ủy Đảng các cấp chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, động viên cán bộ,

Công tác tổ chức

Thực tiễn những năm qua, công tác xây dựng Đảng đã đạt được những kết quả quan trọng, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, phương thức lãnh đạo của Đảng từng bước được nâng lên, đa số cán bộ công chức, viên chức đều kiên định mục tiêu, lý tưởng của

Công tác kiểm tra giám sát
Công tác đoàn thể

Từ ngày 23 - 26/7, tại Quảng Ngãi, đã diễn ra Liên hoan thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác - Đoàn Khối các cơ quan tỉnh, thành phố khu vực miền Trung - Tây Nguyên lần thứ XII, năm 2015. Tham dự Liên hoan có gần 250 đại biểu là thanh

Các TCCS đảng trực thuộc

Thực hiện sự chỉ đạo của cấp ủy Chi bộ, sáng ngày 30/6/2015, Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đã long trọng tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2011 - 2015. Đến dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Sở; đại diện lãnh đạo Ban Thi đua