TIN NỔI BẬT
Công tác Lãnh đạo chỉ đạo

Thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Chương trình công tác trọng tâm của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối năm 2014, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành 100% các phần việc đề ra, đảm bảo hiệu quả, chất lượng và

Công tác tuyên giáo

Để phát huy những kết quả trong năm 2014 và thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015, ngày, 17/3/2015, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành Hướng dẫn số 103-HD/BTGTU, về việc tuyên truyền các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

Công tác tổ chức

Thực hiện Kế hoạch số 09-KH/ĐUSVHTTDL ngày 16/01/2015 của Đảng ủy Sở, trong tháng 3 năm 2015, các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tiến hành tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2017.Chi bộ 4 - đơn vị Trung tâm Văn

Công tác kiểm tra giám sát

Sáng ngày 05 tháng 02 năm 2015, tại Hội trường Uỷ ban kiểm tra Tỉnh uỷ Đắk Nông, Uỷ ban kiểm tra Tỉnh uỷ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra giám sát của Uỷ ban kiểm tra các cấp năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ năm 2015.

Công tác đoàn thể

Được sự cho phép của Đảng uỷ, Ban Giám đốc Sở, Đoàn cấp trên, Đoàn cơ sở Sở Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐ,TB&XH) tổ chức các hoạt động giao lưu Văn nghệ - thể thao giữa các Chi đoàn trực thuộc, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 84 năm ngày

Các TCCS đảng trực thuộc