TIN NỔI BẬT
Công tác Lãnh đạo chỉ đạo

Ngày 09/7/2014, Tỉnh ủy Đak Nông đã tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU của Tỉnh ủy về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao giai đoạn 2010-2015, định hướng đến năm 2020. Tham dự Hội nghị có đồng chí Trần Quốc Huy,

Công tác tuyên giáo

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại Thông báo số 4394-TB/VPTU ngày 27/6/2014 của Văn phòng Tỉnh ủy về việc thành lập Công đoàn viên chức tỉnh Đắk Nông; ngày 25/7/2014, tại Phòng Giao ban Cơ quan, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ

Công tác tổ chức

Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng là sự kiện chính trị trọng đại của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân.Thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh triển

Các TCCS đảng trực thuộc

Toàn cảnh Hội nghị sơ kết công tác Đảng, Đảng bộ TrườngThực hiện Nghị quyết năm 2014, trong 6 tháng đầu năm, Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị đảm bảo tiến độ kế hoạch đề ra.