TIN NỔI BẬT
Công tác Lãnh đạo chỉ đạo

Thời gian qua, Đảng ủy Khối thực hiện đổi mới toàn diện trên tất cả các mặt, trong đó, đổi mới cải cách hành chính được thực hiện triệt để và đã đạt được những kết quả đáng kể. Một trong những đóng góp không nhỏ cho thành công đó, chính là việc ứng

Công tác tổ chức

Thực hiện kế hoạch thuyên chuyển, luân chuyển, bổ nhiệm và điều động cán bộ các phòng, ban, chiều ngày 29/10/2014, Tỉnh đoàn Đắk Nông tổ chức Lễ công bố các quyết định thuyên chuyển, luân chuyển, bổ nhiệm và điều động cán bộ cơ quan Tỉnh đoàn. 

Các TCCS đảng trực thuộc

Xây dựng và củng cố TCCS đảng là việc làm thường xuyên của tổ chức đảng, qua đó nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các TCCS đảng trong Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh. Trong thời gian qua, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã