MENU CHÍNH
Banner_1

TIN NỔI BẬT
Công tác Lãnh đạo chỉ đạo

Thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/ĐUK, ngày 17/01/2012 của Đảng ủy Khối về “Tăng cường sự lãnh đạo của TCCS đảng Khối các cơ quan tỉnh trong việc thực hiện CCHC giai đoạn 2011 - 2020". Nghị quyết số 10-NQ/ĐUK ngày 25/01/2014 của Đảng ủy Khối về

Công tác tuyên giáo

Thực hiện Kế hoạch số 39- KH/TU ngày 27/3/2014 của Tỉnh uỷ Đăk Nông về “Triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên địa bàn tỉnh”. Đảng uỷ Khối các cơ quan (ĐUK CCQ) tỉnh xây dựng Kế hoạch  thực hiện như sau:I. MỤC

Công tác tổ chức

Thực hiện Kế hoạch số 02-KH/TBĐLĐ ngày 19/2/2014 của Tiểu ban Điều lệ Đảng và Kế hoạch số 38-KH/TU ngày 21/3/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Đăk Nông về việc “Kiểm tra thi hành Điều lệ Đảng”; Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh xây dựng kế

Công tác đoàn thể

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2013.Thực hiện Kế hoạch số 204/KH-BCĐ, ngày 5/6/2013 của Ban chỉ đạo hoạt động hè và chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2013 về việc “Tổ chức hoạt động hè và Chiến dịch thanh

Các TCCS đảng trực thuộc

Ngày 28/5/2013, Đảng ủy Sở Công Thương tỉnh Đắk Nông tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2013-2015 tại trụ Sở Văn phòng Sở. Dự và chỉ đạo Đại hội, có đồng chí Nguyễn Thanh Sơn - UVBTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh và đại