TIN NỔI BẬT
Công tác Lãnh đạo chỉ đạo

Ngày 09/7/2014, Tỉnh ủy Đak Nông đã tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU của Tỉnh ủy về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao giai đoạn 2010-2015, định hướng đến năm 2020. Tham dự Hội nghị có đồng chí Trần Quốc Huy,

Công tác tuyên giáo

Trên tinh thần Chỉ thị số 15-CT/TW ngày 28/8/2002 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá IX) “về tăng cường và nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam”; Chỉ thị số 17-CT/TU ngày 24/12/2004 của Ban Thường vụ Tỉnh

Công tác tổ chức

Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng là sự kiện chính trị trọng đại của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân.Thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh triển

Công tác đoàn thể

Hưởng ứng phong trào “Đắk Nông chung tay xây dựng nông thôn mới”; Chi đoàn Chi cục Phát triển nông thôn triển khai thực hiện Kế hoạch số 09-KH/BCH, ngày 10/6/2014 về việc triển khai mô hình hỗ trợ giống cây trồng cho người dân xã Quảng Tâm, huyện Tuy

Các TCCS đảng trực thuộc

Toàn cảnh Hội nghị sơ kết công tác Đảng, Đảng bộ TrườngThực hiện Nghị quyết năm 2014, trong 6 tháng đầu năm, Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị đảm bảo tiến độ kế hoạch đề ra.